Nieuws

Nieuws

Wat er binnen de agro leeft!

Nieuw lespakket 'Biodiversiteit en kringlooplandbouw in open teelten'

Nieuw lespakket 'Biodiversiteit en kringlooplandbouw in open teelten' is geïntroduceerd.

Nieuwe programmamanager Janneke Janssens

De nIeuwe programmamanager is bekend.

Gezamenlijke vakdag veehouderij Horst en Boxtel

Sinds begin september dit jaar vindt er een gezamenlijke vakdag plaats tussen de scholen Yuverta Horst en Yuverta Boxtel. Tweedejaarsstudenten van zow...

NIeuwe promotiefilm voor opleiding Veehouderij

De nieuwe promotiefilm voor de opleiding Veehouderij staat online.

Film over de betekenis van AgroLeeft voor de regionale land- en tuinbouwsector

In deze film wordt uitgelegd wat de betekenis is van AgroLeeft voor de regionale land- en tuinbouwsector.

Flyer voor Open dagen Yuverta mbo Horst

Voor de werving van studenten in de richting Land- en tuinbouw is een flyer beschikbaar voor de partners van AgroLeeft.

Nieuwsbrief en kerstgroet 2022

Het jaar 2022 nadert zijn einde. Een goede gelegenheid om samen terug maar ook vooruit te kijken. Voor onze kerstgroeten en de korte nieuwsbrief, k...

Terugblik bijeenkomst: Circulaire voedselsystemen en Big data | 7 december 2022

We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst op 7 december 2022

Bijeenkomst 'Circulaire voedselsystemen en Big data' | 7 december 2022

AgroLeeft nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst op 7 december.

GROW.2022: een terugblik

GROW.2022: een terugblik

Terugblik bijeenkomst: Energie(k) en duurzaam ondernemen in de Agrifood | 20 april 2022

Terugblik bijeenkomst: Energie(k) en duurzaam ondernemen in de Agrifood | 20 april 2022 Op 20 april organiseerde AgroLeeft een bijeenkomst om haa...

GROW 22: Nieuw talent bepaalt toekomst Limburgse agrofoodsector

GROW 22: Nieuw talent bepaalt toekomst Limburgse agrofoodsector