Nieuws

Nieuws

Wat er binnen de agro leeft!

Nieuwe promotiefilm voor opleiding Agrifood

De nieuwe promotiefilm voor de opleiding Agrifood staat online.

Flyer voor Open avond Yuverta mbo Horst | februari 2024

Voor de werving van studenten in de richting Land- en tuinbouw is een flyer beschikbaar voor de partners van AgroLeeft.

Flyer voor Open dag Yuverta mbo Horst | oktober 2023

Voor de werving van studenten in de richting Land- en tuinbouw is een flyer beschikbaar voor de partners van AgroLeeft.

Succesvolle Kick-off AgroLeeft 3.0

Succesvolle Kick-off AgroLeeft 3.0  We kijken met een goed gevoel terug op de kick-off van AgroLeeft op 5 oktober, waarvoor we te gast waren bij ...

Bijeenkomst 'Kick-off AgroLeeft 3.0' | 5 oktober 2023

AgroLeeft nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst op 5 oktober 2023

Nieuwsbrief - juni 2023

De nieuwsbrief van juni 2023 staat online.

Bezoek van Praktijkcluster Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

Praktijkcluster Tuinbouw en Uitgangsmaterialen van CIV-groen bezocht Noord-Limburg

Nieuw lespakket 'Biodiversiteit en kringlooplandbouw in open teelten'

Nieuw lespakket 'Biodiversiteit en kringlooplandbouw in open teelten' is geïntroduceerd.

Rijksbijdrage aan AgroLeeft 3.0 toegekend

Het ministerie van OC&W heeft de Rijksbijdrage aan AgroLeeft 3.0 toegekend

Gezamenlijke vakdag veehouderij Horst en Boxtel

Sinds begin september dit jaar vindt er een gezamenlijke vakdag plaats tussen de scholen Yuverta Horst en Yuverta Boxtel. Tweedejaarsstudenten van zow...

Nieuwe promotiefilm voor opleiding Veehouderij

De nieuwe promotiefilm voor de opleiding Veehouderij staat online.

Film over de betekenis van AgroLeeft voor de regionale land- en tuinbouwsector

In deze film wordt uitgelegd wat de betekenis is van AgroLeeft voor de regionale land- en tuinbouwsector.