Nieuws

Nieuws

Wat er binnen de agro leeft!

Agrarische stage in het buitenland

Veel studenten kiezen ervoor om één of meerdere stages tijdens hun studie in het buitenland door te brengen. Een buitenlandstage is niet verplicht, ma...

Samen promoten wij de sector 

AgroLeeft heeft als doelstelling om het imago van de agrosector te boosten. Dit moet jongeren stimuleren om voor een loopbaan in de agrosector te kiez...

Aantal studenten in de agrosector in Zuidoost-Nederland groeit met 67% 

Ten opzichte van 2015 steeg het aantal studenten in de agrosector in onze regio met 67%. In 2015 telde de agro-opleidingen van HAS hogeschool in Venlo...

Decanendag - groene sector

Op donderdag 21 maart vond er een jaarlijkse decanendag plaats voor de aangesloten VMBO-scholen van de kringen Noord en Midden Limburg. Dit keer stond...

GROW 2019 | Laat je inspireren

GROW stimuleert de ontmoeting tussen ondernemers en top studenten die je zullen verrassen met hun presentaties over fantastische, innovatieve agrofood...

13 tips om jongeren enthousiast te krijgen voor de sector

AgroLeeft ging in gesprek met een tiental leerlingen en stelde de vraag: 'Wanneer en waarom heb jij voor de agrosector gekozen?' Voor veel jongeren is...

Oud CITAVERDE leerlingen aan het woord

Mark van Lipzig en Ineke Haast zijn beide oud-leerlingen van het CITAVERDE College Horst. Samen runnen ze de Zuivellijn van melkvee- en zuivelbedrijf ...

Een uitdagende stageplek in de agrosector

Stageplekken zijn reuze interessant voor ondernemers om kennis te maken met potentiële medewerkers. Het is belangrijk dat stagiaires dan ook op die ma...

Ondernemend agro-onderwijs

De agrosector heeft zich in de laatste decennia ontzettend snel ontwikkeld. Agroleeft zet zich er voor in dat het agrarisch onderwijs zo goed mogelijk...

Winnaars - toekomst AgroLeeft binnen CITAVERDE

Hoe kunnen we de positieve ervaringen van AgroLeeft verder uitbreiden binnen CITAVERDE? Dat was de vraag die we aan de deelnemers aan de CITAVERDE Stu...

Delegatie CITAVERDE College bezoekt Zuid-Korea

Afgelopen week heeft een delegatie van CITAVERDE College, Ammerlaan BV en Cogas een bezoek gebracht aan Korea. Doel van dit bezoek was om de mogelijkh...

Sedum telen voor en door de inwoners van Horst aan de Maas

In oktober 2018 gingen leerlingen van CITAVERDE van start met het project ‘Sedum telen voor en door inwoners van Horst aan de Maas’ bij Martens Groen....