Veltmans

Jan Veltmans - eigenaar Veltmans Boomkwekerijen te Meijel - is tevens Vice-voorzitter LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten.

Kijk eens op www.ltobomenenvasteplanten.nl