Step2Green

Step2Green is een partnership tussen moderne glastuinbouwbedrijven uit Zuidoost Brabant en Noord Limburg.
Tevens heeft Step2Green een intensieve samenwerking opgezocht met het onderwijs, te weten:
• Citaverde College
• HAS Hogeschool
• Fontys Hogescholen

Het doel van Step2Green is het versterken van de loopbaanontwikkeling, zij biedt kansen in de glastuinbouw voor alle geïnteresseerden. Door middel van het aanbieden van stage- en afstudeeropdrachten, Praktische Sector Oriëntatie (PSO), meeloopdagen en dergelijke, worden mensen geënthousiasmeerd over de diverse mogelijkheden binnen de glastuinbouw.

www.step2green.nl