LLTB

De LLTB neemt het op voor goed agrarisch ondernemerschap. Goed ondernemerschap loont!

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond richt zich op vijf speerpunten: voedsel, welvaart, innovatie, welzijn en duurzaamheid. Op elk van deze speelvelden worden van de ondernemer prestaties verwacht in ruil waarvoor hij ruimte krijgt om te ondernemen: de license to produce. De LLTB ondersteunt hem daarin, maakt zijn prestaties zichtbaar voor de samenleving en kan ook begrip mobiliseren voor de positie van de sector of de individuele ondernemer. In de nieuwe missie is dat kort verwoord: de LLTB neemt het op voor goed agrarisch ondernemerschap. Goed ondernemerschap loont!

www.lltb.nl

Facebook LLTB