Custers-Keursten partner van Agro-Leeft

Custers Keursten heeft 195 melkkoeien, 135 stuks jongvee en 75 hectare grond in gebruik. Op deze grond wordt het gras en de maïs geteeld die nodig is voor het voeren van de koeien.

Daarnaast wordt er grondruil toegepast met vollegrondstuinders of akkerbouwers. Deze vruchtwisseling is goed voor de bodem en dus ook voor andere agrarische ondernemers.

www.melkveebedrijfcusters.nl/custers-keursten/home

Custers-Keursten

Custers-Keursten