Cornelissen

Cornelissen is een gezinsplusbedrijf, dat bestaat uit moderne varkenshouderij met groepshuisvesting op stro. Momenteel bestaat het bedrijf uit 525 zeugen en 11.500 vleesvarkens.

Cornelissen produceert met respect voor mens, dier en milieu. Het bedrijf is emissiearm (ammoniak, fijnstof en geur) door toepassing van luchtwassers. Ook wordt gebruik gemaakt van warmtewinning uit mest en lucht.

www.cornelissenvarkens.nl

Cornelissen

Cornelissen