Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas

Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas
De belangrijkste doelstelling van de Boomteeltstudieclub is het uitwisselen van kennis en informatie op het gebied van teelttechniek en ondernemerschap in de boomkwekerij. 

De Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas is een vereniging die in 2006 is opgericht en bestaat momenteel uit meer dan 75 leden. Alle leden zijn ondernemer c.q. medewerker in de sector van de boomteelt. De vereniging wordt begeleid door een bestuur en begeleid door een externe organisatie.


www.boomteeltstudieclub.nl

Boomteeltstudieclub

Boomteeltstudieclub