Webinar 19 mei: 'Een frisse kijk op ondernemerschap én verdienmodellen'

Een inspirerend webinar met Ben Bruurs en Merijn Luijkx.

Woensdag 19 mei 2021

Terugblik

Inmiddels kijken wij met een goed gevoel terug opdeze hybride bijeenkomst, via een livestream vanuit Helicon in Boxtel.Voor de sprekers was het erg prettig dat er mensen in de zaal (aula) zaten. Ondernemers,relaties, studenten en docenten sloten online aan.

Netwerken
Ben Bruurs had een duidelijke boodschap voorde jongeren:"Zorg dat je een goed netwerk opbouwt. Dat zal je later goed van pas komen als jevoor uitdagingen staat bij je eigen bedrijf of dat waar je werkt. Sluit niet de ogen voor de realiteit, maar denk in kansen en mogelijkheden … én volg je hart.”We hopen dat het webinarje geïnspireerd heeft.

Wil jehet webinar terugkijken? Dat kan:

Video webinar -deel 1
Video webinar -deel 2

De presentatie downloaden? Klik dan hieronder.Ben Bruurs: ‘Hoe kom ik tot een beter verdienmodel en langs welke weg?’

Onze spreker is een echte pionier in de varkenshouderij. Hij groeide op op de ouderlijke boerderij D’n Elshorst in Brabant. Al vroeg had hij het idee om zelf boer te worden, maar het grootschalige trok hem niet. Ben wilde graag kleinschalig varkens houden, maar zag dat dat lastig zou worden.Van experimenteren met plaggenhutten voor varkens is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een houderij van 600 weidevarkens. Hij zet zijn dieren nu in als natuurbeheerder op diverse velden. Dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot …

Ben treedt graag buiten de gebaande paden en denkt vooral in mogelijkheden. Hij is een inspirator, en niet alleen voor varkenshouders. Zijn visie kan een eye-opener zijn is voor alle mogelijke ondernemers!

Merijn Luijkx:'Hoe maken we de landbouw toekomstbestendig?'
Vanuit het Business Innovatie Team van Rabobank Limburg sluit Merijn Luijkx aan. Hij gaat in op de onzekerheden die vanuit demaatschappijen de overheid op de sector afkomen. Hij neemt ons mee in hetvisiebericht 2030 van de Rabobank dat als doel heeft om bij te dragen aan een toekomstbestendige landbouw.Hoekunje als ondernemeranticiperen enomgaanmet deze uitdagingen?Dit alles met een link naar mogelijke nieuwe verdienmodellen.

Voor wie?
Dit webinar is voor leden van AgroLeeft, relaties en medewerkers van de Rabobank, docenten en studenten van CITAVERDE College en Helicon.Er is voldoenderuimte voor interactie tussen de sprekers, de ondernemers en de studenten. Een mooie kans om met elkaar in gesprek te komen en geïnspireerd te raken.

Informatie
Datum: woensdag 19 mei
Tijd:11.30 – 13.30 uur (korte pauze tussendoor)
Locatie:Helicon Boxtel
Te volgen: online via MS Teams