Voorgenomen fusie

Op 15 april 2020 hebben CITAVERDE College, Wellantcollege en Helicon Opleidingen getekend voor een voorgenomen fusie per 1 januari 2021. Dit onder het gezamenlijke motto 'Onze toekomst is blauw en groen!'

Blauw-groene krachtenbundeling
De voorgenomen fusie is ingestoken vanuit kracht; de drieinstellingen bieden kwalitatief goede opleidingenen zijn financieel gezond. De opleidingsportfolio's sluiten goed op elkaar aan. Ze zijn allen ingebed in de regionale land- en tuinbouwproductiegebieden, omgeven door de grootste steden van Nederland. De instellingen kennen zowel een lichtgroene/blauwe invulling (water, food, natuur en milieu) die gericht is op de stedelijke omgeving, als een meer donkergroene invulling die is gericht op agroproductie (melkveehouderij, varkenshouderij en teelt). De samenwerking zal als een katalysator dienen voorontwikkeling en innovatie.

Informatie vooronze stakeholders
In deze beknopte brief eninfographic wordt de voorgenomen fusie toegelicht door de colleges van bestuur.