Training Bedrijfsleider (assistent) en Strategisch ondernemen nogmaals van start

Start: donderdag 10 januari 2019


Binnen bedrijven maakt de ondernemer / directie strategische keuzes. Hoe worden deze keuzes vertaald naar jaarplannen en naar dagdagelijkse werkzaamheden? Op welke wijze is de (assistent)bedrijfsleider op de hoogte, betrokken en bekwaam om dit te vertalen?

Bekijk hieronder de video van de afsluitende training van de eerste editie.


Tijdens deze training maak je kennis met jezelf en ontwikkelingen die leiden tot strategische keuzes en de wijze waarop jij die kunt vertalen naar de dagdagelijkse praktijk. De training is tot stand gekomen in co-creatie tussen externe experts en docenten van CITAVERDE college ensluit naadloos aan bij bedrijven waarvan de ondernemer een leergang ‘Strategisch Ondernemen’ met medewerking van de Rabobank en Keyport, heeft gevolgd.

Voor wie?
Bedrijfsleiders (assistent) in de AgriFood keten, de periferie van de AgriFood keten en in het bijzonder deelnemers aan AgroLeeft.

Wanneer?
De training start donderdag 10 januarienomvat 8 dagdelen van 4uur contacttijd en 20 uur voorbereiding/opdrachten. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen van 16:00 tot 20:30 uur, inclusief maaltijd om 18:00 uur.

Waar?
Trainingen zullen op verschillende representatieve locaties plaatsvinden, op maximaal 30 minuten reistijd van de deelnemers.

Investering

 • 8 dagdelen van 4 uur contacttijd
 • 20 uur voorbereiding en opdrachten
 • Kosten€ 1895,- (zijn subsidiemogelijkheden via Colland)
 • AgroLeeft partners ontvangen 20% korting:€ 1516,-

Beeld van de medewerker/doelgroep
Als medewerker vertaal je het strategisch beleid naar jaarplannen en geef je leiding aan de uitvoering hiervan. Je bent een volwaardige sparringpartner door mee te denken met het directieteam over de invulling van diverse strategische keuzes. Je hebt minimaal een mbo3-4 opleiding gevolgd met enige jaren werkervaring of gelijkwaardig door werkervaring. Je bent resultaatverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van medewerkers als (assistent) bedrijfsleider in een AgriFood bedrijf of in de periferie hiervan.


Doelstelling
Na deze training heb je meer inzicht in strategische ontwikkelingen en kun je meedenken met de beslissers binnen jouw organisatie. Je begrijp waarom strategische keuzes gemaakt worden en wat de invloed van verandering is op de bedrijfsprocessen. Je kunt deze keuzes vertalen naar jaarplannen, actieplannen en de dagdagelijkse aansturing van jouw bedrijfsonderdeel. Je kent jezelf en je medewerkers en de toegevoegde waarde van strategische personeelsplanning. Je kent de samenhang tussen: beslissingen, delegeren, loslaten, doorgeven, taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden en formele en informele bedrijfscultuur.

Werkwijze
De training bestaat voor 30% uit theorie en 70% praktijk door, interactie en opdrachten voor, tijdens en na de training. Van deelnemers wordt een zeer ondernemende houding verwacht voor, tijdens en na de training. Opdrachten kunnen bestaan uit het bekijken van films, lezen van artikelen, besprekingen met medecursisten of collega’s, maken van opdrachten op papier of via internet en presentaties. Deelnemers zullen state of the art met elkaar en de organisatie communiceren en we haken in op de 21e eeuwse vaardigheden.De diverse trainers worden geselecteerd op onderwerp, passend bij de deelnemers en werkwijze van deze training.

Inhoud

1. Trends en strategische ontwikkelingen

 • a. Gezondheid, Informatietechnologie, Techniek
 • b. Wereldwijd, landelijk, in de regio
 • c. Politiek, Multi sectoraal, AgriFood, crossovers

2. Creativiteit en Innovatie

 • a. Wat is creativiteit en innovatie?
 • b. Hoe kom je tot creativiteit en innovatie met impact?
 • c. Toepassen van creativiteit op innovatie met impact

3+4. Effectief leiding geven (2 dagdelen)

 • a. Wie ben ik?
 • b. Wie zijn mijn collega’s?
 • c. Kansen en bedreigingen
 • d. Strategische Personeel Planning
 • e. Aktieplan persoonlijke kwaliteiten en persoonlijke uitdagingen

5. Ketensamenwerking

 • a. Ketens
 • b. Markten
 • c. Klanten

6. Van verdienmodellen naar budgetten

 • a. De wereld voor en na 2008
 • b. Oude en nieuwe verdienmodellen
 • c. Begrotingen en budgetten en beheren

7. Van strategie naar actie

 • a. Organisatiestructuur en –cultuur
 • b. Vertalen van besluiten naar dagdagelijkse praktijk
 • c. Voorbeelden uit de praktijk

8. Afronding en afsluiting

 • a. Onderwerp naar keuze deelnemers
 • b. Excursie
 • c. Formele en informele afsluiting

Investering en subsidiemogelijkheden
Deelname aan de training kost €1895,-.
Er zijn subsidiemogelijkheden via Colland.

 • Akkerbouw en vollegrondsgroente 75% met een maximum van €1800 per jaar
 • Glastuinbouw is 60% met een maximum van €1250 tot 1 augustus 2019
 • Boomteelt is vergelijkbaar met glastuinbouw

Partners van AgroLeeft kunnen bovendien met 20 % korting deelnemen aande training.


Meld je nu aan!
Aanmelden? Klik hier.
Vragen? Mail naar info@agroleeft.nl

Samenwerkingspartners: Provincie Limburg, Rabobanken Limburg, AgroLeeft, Keyport, Aelmans Adviesgroep, Colland