Terugblik: Smaak van AgroLeeft

Hoog tijd om weer eens met de partners van AgroLeeft bij te praten. Daarom organiseerden we op 27 juni 2019 ‘De smaak van AgroLeeft’: een interessante spreker, bijpraten over het project en tenslotte samen gezellig eten. Zo'n 25 partners trotseerden de warmte en werden in het heerlijk koele Hoeve Rosa welkom geheten door Yvonne en Fons Kersten.

Frederike Praasterink is Lector Future Food Systems aan de HAS Den Bosch. Zij nam ons mee in de problematiek rondom voedselverspilling, armoede, malnutrition en verlies aan biodiversiteit. De oplossing moet gezocht worden in een paradigma shift en het aanpakken van het complete systeem, waarvan de productie van voedsel, de consumptie, de verbondenheid tussen boeren en burgers en de waardeverdeling in de keten onderdelen zijn.

Marcel Creemers gaf vervolgens een overzicht van de activiteiten en de verworvenheden van het project AgroLeeft. We zijn bijzonder trots om te melden dat er niet alleen 55% meer instroom van leerlingen is, maar ook dat er in verhouding meer niveau 4 leerlingen zijn en dat deze beide trends ook in volgend schooljaar doorzetten.

Tenslotte hebben we genoten van een heerlijk walking dinner.