Terugblik: Event Kringlooplandbouw

Op donderdag 20 juni werd er een event met het actuele thema Kringlooplandbouw georganiseerd bij Parkhotel in Horst. De avond werd afgetrapt door Marcel Creemers, programmamanager van AgroLeeft. Daarna deelde Dr. Martin.C.TH. Scholten zijn visie op deessentie van kringlooplandbouw.

De verschillende sectoren, veehouderij, akkerbouw en tuinbouw, kwamen aan bod in relatie tot kringlooplandbouw. De toekomst van kringlooplandbouw moet nog worden gevormd. Het is hierbij belangrijk om samen te leren en elkaar te inspireren. Kennis over kringlooplandbouw zal groter moeten worden door middel van onderzoek, onderwijs en bijscholing. Door samenwerkingsinitiatieven zoals proeftuinen en proefgebieden kunnen we de juiste praktijkervaring opdoen voor de optimale inzet van kringlooplandbouw.

Enkele uitspraken van aanwezigen, na afloop:

“Ik dacht dat ik er al veel over wist, maar dit heeft me echt mijn ogen geopend.”

“Hartelijk dank voor de uitnodiging, dit had ik niet willen missen!”

“Ik heb tot nu toe heel veel over dit onderwerp gelezen, maar vandaag heb ik het onderwerp van een andere kant toegelicht gekregen.”

We kijken terug op een mooie avond. Namens de organisatie dank aan de sprekers en aanwezigen.