Terugblik AgroLeeft event: 4 jaar verbinding in de sector


Op vrijdagmiddag 11 oktober vond het AgroLeeft event: ‘4 jaar verbinding in de sector’, plaats. In het Future Forum op Brightlands Campus Greenport Venlo kwamen tijdens de Dutch Food Week 100 personen uit de agrarische sector bij elkaar op dit event. Ondernemers en studenten, alsook docenten en politici deelden successen, kansen en uitdagingen van de Nederlandse agrarische sector.

De middag werd geopend door AgroLeeft-programmaleider Marcel Creemers, na een korte terugblik op de bereikte resultaten gaf hij de aanwezigen inzicht in de toekomstplannen van AgroLeeft. Vervolgens nam Dr. Martin Scholten, ecoloog en algemeen directeur Animal Sciences van Wageningen University & Research, de volle zaal mee in de wereld van de kringlooplandbouw. Daarna volgde een paneldiscussie tussen agrarische ondernemers, studenten en docenten, waarna aan het einde van de middag het boek ‘Wij zijn agro’ werd gepresenteerd en overhandigd aan de aanwezigen. In dit bewaarexemplaar staan verhalen en opiniestukken van studenten, docenten, ondernemers en politici. Middels dit boek geven zij de agrosector van Zuidoost-Nederland een stem en een gezicht.

4 jaar AgroLeeft
AgroLeeft stond de afgelopen vier jaar in het teken van het verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven in de agrosector. Dankzij de door AgroLeeft en haar partners gerealiseerde innovatieve samenwerkingen krijgen studenten nu de kans om opdrachten voor en met het bedrijfsleven uit te voeren. Daarnaast werden er bijvoorbeeld ook docentstages, praktijkmiddagen voor studenten bij bedrijven, en workshops en trainingen voor het agrarisch bedrijfsleven georganiseerd.

Steeds meer studenten kiezen voor carrière in agrarische sector
De samenwerkingen hebben een positieve impact op de inhoud van het onderwijs, het imago van de sector en daarmee ook op het aantal jongeren dat kiest voor een toekomst in de sector. Ten opzichte van 2015 steeg het aantal studenten in de agrosector in deze regio namelijk met 67%.