Succesvolle Kick-off AgroLeeft 3.0

Succesvolle Kick-off AgroLeeft 3.0  

We kijken met een goed gevoel terug op de kick-off van AgroLeeft op 5 oktober, waarvoor we te gast waren bij Supply Chain Valley in Sevenum. Daar werden we verwelkomd door Janneke Janssens, de nieuwe programmamanager van AgroLeeft. 

Janneke vertelde over de plannen voor ons samenwerkingsverband voor de jaren 2023-2027. Daarin staan de opschaling van onze activiteiten in het kader van de landbouwtransitie, de arbeidsmarktontwikkelingen en de druk op het imago van de sector centraal.

Bredere vertegenwoordiging
De grootste verandering ten opzichte van de eerdere fases van AgroLeeft is dat er 70 partners uit de gehéle agrofood keten zijn aangesloten. Het gezelschap bestaat nu - naast primaire bedrijven - ook uit partners uit de periferie. Door deze verschuiving kunnen we beter voorzien in de vraag naar breder geschoolde arbeidskrachten (schoolverlaters en de huidige beroepsbevolking). 

Gewijzigde opzet sectorgroepen
Verder stond de nieuwe opzet van de sectorgroepen centraal; de ruggengraat van AgroLeeft. Tijdens de kick-off hebben we deze opzet al meteen uitgeprobeerd. Door de verbreding van primaire bedrijven naar de gehele keten, kunnen we zorgen voor een betere kennisuitwisseling en inspiratie over de sectoren heen. Zo kan beter worden voldaan aan een eerder uitgesproken wens van de sectorgroepen; het zorgen voor een betere terugkoppeling in het onderwijs, zodat er meer toegevoegde waarde is voor zowel het bedrijfsleven als het onderwijs zelf. 

De sectorgroepen komen voortaan 3 keer per jaar bij elkaar in een plenaire bijeenkomst met een bepaald thema, waarbij alle partners elkaar kunnen ontmoeten. Na het eerste gedeelte gaan de sectorgroepen uiteen en bespreken zij de zaken die in hun eigen sector spelen. 

6. sectorgroep teelt.jpeg

Vastgestelde data 23-24 
- Donderdag 5 oktober 2023 (officiële kick off AgroLeeft 3.0)​
- Donderdag 14 maart 2024​
- Donderdag 13 juni 2024
De locaties worden te zijner tijd bekend gemaakt. 
Noteert u de data alvast?

7. sectorgroep veehouderij.jpeg

Supply Chain Valley
Omdat we bij Supply Chain Valley (SCV) te gast waren, kregen we natuurlijk een uitleg over deze Innovation Hub op Greenport Venlo. Peter Pardoel (voorzitter Raad van Bestuur) en Jan Vorstermans (voorzitter Agro Food) vertelden over het ontstaan van het samenwerkingsverband.  

Bij SCV werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid in de (eu)regio Noord-Limburg nauw samen. Zij doen dit in projecten op het gebied van o.a. duurzaamheid, arbeidsmarkt, energietransitie, digitalisering, innovatie, infrastructuur en mobiliteit. De leidende strategie daarbij is steeds: bepaalde thema’s kunnen we samen beter aanpakken dan alleen! Zowel Peter als Jan benadrukte dat de bouwsteen Agro Food binnen SCV zich heel graag wil verbinden met AgroLeeft. 

Meer weten over Supply Chain Valley? Neem dan een kijkje op de website

Meet the youngsters
Vervolgens was de beurt aan Jos Meessen van Meet the youngsters uit Maastricht. Zij noemen zichzelf hét online carrière platform voor young professionals, studenten en alumni in Zuidoost Nederland. Het platform biedt jongeren de mogelijkheid om in contact te komen met innovatieve en inspirerende werkgevers. Zowel bedrijven als jongeren maken een zogenaamd 'profiel' aan op het platform. Via een slimme zoekfunctie kunnen zij gematcht worden op basis van hun DNA. 

Frank Niessen van Profcore is klant van Meet the youngsters. Hij gelooft in de aanpak van het bedrijf, omdat het opvalt tussen de geijkte manieren van werving zoals bijvoorbeeld tijdens beurzen. Daarbij worden nieuwe technologieën ingezet. Zo werd er voor Profcore een escaperoom gebouwd, waarin mensen kunnen ervaren hoe het is om procesoperator te zijn. De partners van AgroLeeft kregen tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid om deze escaperoom en het gebruik van VR-brillen zelf te ervaren. 

Voucher
Partners van AgroLeeft kunnen gebruik maken van een voucher ter waarde van € 1.500,- waarmee ze een jaar kosteloos een profiel kunnen aanmaken op het platform. Wilt u dit graag? Neem dan gerust contact op via: 

Graag tot ziens
We bedanken iedereen die deze kick-off tot een succes heeft gemaakt en zien u graag op donderdag 14 maart 2024.