Sybrand Buma bezoekt Citaverde College in Horst

Landelijk politicus en landelijk fractievoorzitter van het CDA, Sybrand Buma bracht op vrijdag 16 maart een bezoek aan het Citaverde College in Horst. Hij ging in gesprek met ondernemers, docenten en leerlingen over het onderwerp ‘Ondernemend onderwijs’. Een onderwerp dat helemaal aansluit op AgroLeeft.

In de gemeente Horst aan de Maas wordt er hard aan gewerkt om onderwijs en het bedrijfsleven zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Een samenwerking die hier uit voort gekomen is, is AgroLeeft. Het samenwerkingsverband AgroLeeft bestaat uit het Citaverde College en 34 bedrijven uit de sectoren melkvee, tuinbouw, varkenshouderij, open teelt, boomteelt en agrarisch loonwerk. Ook HAS, Fontys, WUR en de provincie Limburg participeren. Deze samenwerking heeft als missie om ondernemers en studenten samen te brengen om een gezonde toekomst te creëren.

Wethouder Bob Vostermans geeft in een kort openingswoord aan er trots op te zijn om Sybrand Buma in Horst te mogen ontvangen. “De grote vraag blijft hoe je onderwijs en ondernemingen goed op elkaar aan kunt laten sluiten. Op die manier kun je er ook voor zorgen dat de kennis die zich in een bepaald gebied ontwikkelt, ook in die regio blijft. Als ze dat ergens goed geregeld hebben, dan is dat wel bij het Cita Verde. Maar we zijn er nog lang niet; hier hebben zowel onderwijs, ondernemers als de overheid een grote rol in te spelen.” Het is ook met deze reden dat Sybrand Buma als vertegenwoordiger van de overheid een kijkje in de Citaverde-keuken komt nemen.

Sybrand Buma geeft aan dat hij vandaag liever komt om te luisteren en om ideeën op te doen, dan om te spreken “Zo kan ik ideeën opdoen over wat we na de gemeenteraadsverkiezingen als overheid hier in kunnen betekenen. Zoals wethouder Vostermans al aan gaf: dat moeten en kunnen we allemaal samen doen. Het agrarisch onderwijs is belangrijk voor Nederland. Zonder groen, geen eten en zonder eten, geen Nederlanders. Ik hoop hier veel te leren vandaag.”

Vervolgens wordt er in een panel met docenten, ondernemers en leerlingen gediscussieerd over diverse onderwerpen, zoals de vraag waarin we zoal gezamenlijk moeten investeren en innoveren en de vraag hoe we bedrijven en agro in kunnen zetten als oplossing voor het energieverbruik. Één van de voornaamste conclusies is dat het niet meer van deze tijd is om les te geven op een manier die 50 tot 60 jaar is vastgesteld. Directeur van het Citaverde Ton Hermans stelt: “We moeten los komen van het keurslijf en docenten en leerlingen meer vrijheid geven om alles zelf te ervaren. We zijn ons er van bewust dat de keuzes die leerlingen nu maken, niet meer voor het leven zijn. Daar hebben wij ons als opleiding ook op aangepast.” Sybrand Buma laat hierop weten dat er vanuit Den Haag veel gekeken wordt naar universiteiten, maar dat er met het mbo een grotere wereld voor het oprapen ligt. “Groen en techniek gaat booming worden en vooral de manier waarmee de opleiding met de praktijk gecombineerd wordt.”

Sybrand Buma krijgt vervolgens een rondleiding door het schoolgebouw en krijgt te zien hoe onderwijs en praktijk samen komen. Zo leert hij hoe ze in de oefenpraktijk voor dierenarts ook met echte patiënten werken die ze krijgen van de praktijk uit Horst, hoe techniek en houtbewerking in één ruimte elkaar vinden en er ook verschillende dieren verzorgd worden. Als hem de gelegenheid geboden wordt om een slang vast te houden, grijpt hij die kans ook met beide handen aan. Ook maakt hij een rondje door de kassen, waar hij afsluitend laat weten onder de indruk te zijn van hoe het er aan toe gaat bij het Citaverde College. “Het is mooi om te zien hoe het hier allemaal samenkomt en de leerlingen alle ruimte krijgen om zich volop te ontwikkelen.”