Succesvolle internationaliseringsreis Zuid-Korea

De gemeente Horst aan de Maas heeft al jaren nauwe banden met Zuid-Korea. Om deze relatie op educatief gebied verder te versterken zijn Marlies Scheres en Geert Keijsers van het CITAVERDE College van 19 juni tot en met 24 juni naar de regio Buyeo in Zuid-Korea gegaan om de mogelijkheden te verkennen. Een mooi begin om de samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en de bedrijfswereld verder vorm te geven.

Internationalisering een belangrijk thema

Er vinden binnen het CITAVERDE College jaarlijks verschillende projecten plaats in het kader van internationalisering. Het is dan ook een belangrijk thema met heldere doelstellingen, denk aan internationaal vakmanschap, global awareness en persoonlijke ontwikkeling. Waar de internationalisering tot op heden zich voornamelijk binnen Europa afspeelt, leidt de reis naar Zuid-Korea tot nieuwe inzichten, verbindingen en netwerken.

Mogelijkheden verkennen in Buyeo

Zuid-Korea is een hoogontwikkeld land dat continu in ontwikkeling is. Wanneer ze zelf niet over bepaalde kennis beschikken, gaan ze dit elders in de wereld ophalen. In Zuid-Korea staat Nederland bekend als het kenniscentrum op het gebied van agri. De cursussen die het CITAVERDE College aanbiedt zijn dan ook waardevol voor de Koreanen en tijdens de reis besproken. Twee groepen Koreanenhebben Nederland inmiddels al bezocht en via Bedrijfsopleidingen les gevolgd en diverse bedrijven bezocht. Daarnaast hebben Marlies Scheres en Geert Keijsers de mogelijkheden verkend om uitwisselingen te organiseren met scholen in de regio Buyeo.

Een intensieve reis

In een aantal dagen hebben er diverse bezoeken en vergaderingen plaatsgevonden. Marlies Scheres licht toe: ‘We stonden elke dag vroeg op om verschillende kenniscentra en scholen te bezoeken. De scholen zijn vaak groot en goed gefaciliteerd. De culturele verschillen met Nederland waren duidelijk zichtbaar. In Zuid-Korea zijn rangen en standen erg belangrijk en is het systeem gericht op discipline. Buiten deze bezichtigingen hebben we met de burgemeester gedineerd en een bezoek gebracht aan de Nederlandse ambassade in Seoul. Het was een erg waardevolle reis waar zeker een vervolg aan wordt gegeven.We hebben elkaar op bepaalde thema’s gevonden en gaan samen met de gemeente Horst aan de Maas en het Dendron College onderzoeken hoe we internationalisering mogelijk maken onder het motto ‘Food & Feed the world'.

Rol van AgroLeeft

Voor AgroLeeft ligt er een mooie kans om een rol te spelen bij de internationalisering. Partnerbedrijven kunnen natuurlijk bijdragen aan een goede verbinding tussen de overheid, het onderwijs en de bedrijfswereld. Mocht je hier interesse in hebben of meer informatie over willen, neem dan contact met ons op via info@agroleeft.nl.

20170621_040512