Studenten organiseerden symposium over weerextremen

Bij veel agrarisch ondernemers in Zuid-Oost Nederland zal 23 juni 2016 in het geheugen gegrift staan. Dat was namelijk het moment dat een zogenaamde supercel over deze regio trok en veel schade aanrichtte aan gebouwen en gewassen. Dit bracht de teelt-studenten van CITAVERDE College Horst ertoe om naar aanleiding van een leeropdracht een minisymposium over weersextremen te organiseren.

In het kader van AgroLeeft namen de studenten zelf de voorbereiding en uitvoering in de handen namen.Voor PR werd gezorgd via een facebook-pagina en een flyer-actie tijdens de Tuinbouwrelatiedagen in Venray.

Het minisymposiun vond plaats op 14 december en er waren verschillende sprekers uitgenodigd:

Jan Veltmans namens de LLTB: Hij schetste een beeld van de aangerichte schade

Ger Driessen lichtte de rol van het waterschap Peel- en Maasvallei toe

Leon Rademakers (weerman L1) lichtte de klimaatverandering toe en gaf hiermee een voorbereiding op meer extreme weerssituaties

Johan Thielen van Thielen Groenteproducties als gedupeerde over zijn overwegingen over het al dan niet afsluiten van een weersverzekering

Ben Raedts, gewastaxateur voor Interpolis over zijn overwegingen om gewasschade veroorzaakt door extreme weerssituaties te bepalen.

Al met al werd het een interessante middag waarbij de leerlingen hebben geleerd over enerzijds de organisatie van een symposium en anderzijds over de vele aspecten die aan de klimaatverandering vastzitten.