Strategisch Ondernemen

Het ontwikkelen van ondernemerschap is een van de speerpunten van AgroLeeft. Na de zomer wordt dan ook gestart met de training Strategisch Ondernemen. Waar bij veel opleidingen de vaktechnische inhoud centraal staat, richt de training Strategisch Ondernemen zich op het herkennen van strategische ontwikkelingen. Ger van Laak, een van de projectleiders van AgroLeeft, licht toe.


Strategisch leren denkenDe training is bedoeld voor (assistent) bedrijfsleiders in de brede agri business die strategisch willen leren denken. Bijzonder is dat er op dit moment nog geen gelijksoortige training is voor deze doelgroep. Door bepaalde strategische ontwikkelingen te herkennen, kunnen de (assistent) bedrijfsleiders zich hier actief in gaan verdiepen. Op basis hiervan kunnen ze een vertaalslag maken naar bijvoorbeeld een jaar- of activiteitenplanning voor het bedrijf waarvoor ze werkzaam zijn. Door de training vormen ze ook een waardig sparringpartner op het gebied van strategie voor de eigenaar van het bedrijf. Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van de training. De (assistent) bedrijfsleiders worden opgeleid om zowel intern als extern op een heldere en effectieve manier strategische keuzes te communiceren.


Een grote diversiteit aan onderwerpenTijdens de training worden een groot aantal onderwerpen behandeld. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

- Ontwikkelingen in zowel de Agrisector als de eigen sector in Nederland, Europa en de wereld
- Medewerkers in 2025 en een passend HRM beleid
- De consument van nu en in de toekomst
- Big Data, ICT, social media en andere digitale ontwikkelingen
- Nieuwe businessmodellen, Golden Circle


Training past binnen AgroLeeftDe training Strategisch Ondernemen past uitstekend binnen de missie van AgroLeeft. De (assistent) bedrijfsleiders leren tijdens de training zaken die ze concreet kunnen toepassen in hun eigen werkveld. De succesvolle elementen uit de training worden in de nabije toekomst toegepast in het reguliere onderwijs. Hiermee wordt de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven weer een stukje verkleind.

Duidelijke communicatie vormt een speerpunt binnen Strategisch Ondernemen