“School zit tegenwoordig veel dichter bij de praktijk”

Kristie van Leunen (20) en haar broers Erik en Rens uit Asten wisten het eigenlijk allemaal al op jonge leeftijd zeker: zij wilden de veehouderij in. Het melkveebedrijf van hun ouders kenden ze al een beetje. Echt goed worden in hun vak doen ze op het CITAVERDE College in Horst.

De laatste loodjes nog, maar dan is Kristie klaar met de mbo-opleiding Veehouderij en -handel aan het CITAVERDE College in Horst. Broer Erik heeft zijn derde jaar er bijna opzitten en jongste broer Rens begint komend schooljaar aan diezelfde opleiding. Ze zijn opgegroeid tussen de koeien en dat beviel blijkbaar goed. “Ik heb wel andere opleidingen bekeken, maar dit is waar ik blij van word”, zegt Rens.

Wie opgroeit op een melkveebedrijf weet wel een beetje wat er gebeurt en wat er bij komt kijken. “Maar tijdens je opleiding leer je waaróm je iets op de ene en niet de andere manier doet”, vertelt Kristie. “En je kijkt verder dan alleen de stal die je al kent.” “Met alleen koeien voeren en melken kom je er tegenwoordig niet meer”, beaamt Kristies mentor Maike Vlassak. Ze geeft aan dat de opleiding erg divers wordt ingestoken: van fokkerij, voeding, techniek en technologie tot ondernemerschap en management. “Aan de hand van praktijklessen en veel stages wordt je blik breder. Binnen het samenwerkingsverband AgroLeeft zorgen wij hier - samen met de bedrijven - voor.”

Leren van studentenVader Maurice van Leunen van het gelijknamige melkveebedrijf merkte dat bijvoorbeeld toen Kristie haar afstudeeropdracht deed. Ze onderzocht mogelijkheden om het bedrijf van haar ouders te optimaliseren. “Welke opties zouden werken, zou het rendabel zijn? Zo krijg je zelf ook een helder beeld voor de toekomst”, vertelt Maurice. Hij heeft in de loop der jaren al heel wat stagiairs van CITAVERDE College mogen verwelkomen. In het bedrijf met ongeveer 200 melk- en kalfkoeien en zo’n 150 stuks jongvee is voor hen dan ook genoeg te doen. “Die gemotiveerde jongeren leveren ons ook wat op: we wisselen ervaringen uit, maar ze vragen ook kritisch waarom zaken op een bepaalde manier gebeuren. Dat zet je aan het denken.”

Aansluiting van studie op praktijk De verbinding met de praktijk, dat vinden de jongeren echt een pluspunt aan hun opleiding. “Nieuwe mogelijkheden, veranderingen in de sector: daar moet je als opleiding in mee”, vindt ook Maike Vlassak. “Aan de hand van projecten behandelen onze leerlingen onderwerpen die op dat moment actueel zijn in hun sector. En met praktijklessen bij bedrijven en gastlessen van specialisten halen we steeds de nieuwste kennis het onderwijs in.” Door middel van masterclasses op specifieke onderwerpen probeert de school leerlingen ook na hun afstuderen op de hoogte te houden.

Hoogtepunten van haar opleiding noemt Kristie de internationalisering: zo ging ze op studiereis naar de Verenigde Staten. Broer Erik bezocht onlangs grote voormalige staatsbedrijven in Oost-Duitsland en liep stage in Luxemburg. Maar ook de stages in eigen land zijn zeer divers: Erik interesseert zich meer voor de mechanisatie op het bedrijf en richt zich daar op, terwijl Kristie bijvoorbeeld stage liep bij een biologisch dynamische kaasmakerij. “Wat ook mooi is, is dat we op school extra dingen aangeboden krijgen, zoals het halen van certificaten”, vindt Erik. Voor hun opleiding is dat bijvoorbeeld een melkdiploma of een spuitlicentie.

“Lesstof zit tegenwoordig dichter bij de praktijk dan vroeger”, ziet vader Maurice. Dat komt onder andere door de nauwere band tussen opleidingen en bedrijven, een samenwerking die gestimuleerd wordt binnen samenwerkingsverband AgroLeeft. Zo zorgen CITAVERDE College en het bedrijfsleven er samen voor dat in diverse agrosectoren de leerlingen zo goed mogelijk klaargestoomd worden voor het werken in de praktijk. CITAVERDE College biedt veehouderij-opleidingen voor melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij, voor zowel mbo-BOL als BBL-opleidingen.

vlnr Maike Vlassak, Rens, Kristie en Erik van Leunen