Rijksbijdrage aan AgroLeeft 3.0 toegekend

Rijksbijdrage aan AgroLeeft 3.0 is toegekend
 

De transitie in de agrifood sectoren én in het onderwijs maakten het noodzakelijk om AgroLeeft op te schalen. Daarom hebben we in januari 2023 een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijksoverheid, ondertekend door Yuverta (aanvrager) en 60 bedrijven uit de sectoren Melkvee, Tuinbouw, Varkenshouderij, Pluimveehouderij, zaadveredeling, Open Teelt en Boomteelt. Verder participeren diverse instellingen: HAS, Universiteit Maastricht, Investeringsagenda Noord-Limburg en Keyport. 

We zijn blij dat het ministerie van OC&W de rijksbijdrage aan AgroLeeft 3.0 heeft toegekend. Zie het bericht op de site van de overheid: 27 miljoen euro voor maatschappelijke projecten mbo en arbeidsmarkt | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl


Wij waren al vanaf 1 januari van start gegaan, zoals bijvoorbeeld met de ontwikkeling van de brede Agrifood opleiding. Nu weten we dat we met volle kracht vooruit kunnen.

In AgroLeeft 3.0 streven we de volgende doelen na: 

1. We ontwikkelen en implementeren een opleidingsgebouw voor 16 tot 67 jarigen, waarin we studenten, vakmensen en ondernemers van de toekomst opleiden. 
 

opleidingsgebouw.jpg


2. We ontwikkelen een systeem van kennisontwikkeling en ontsluiting op mbo niveau, met een doorlopende lijn naar het hbo en wo. Hiermee wordt het onderwijs constant vernieuwd en geactualiseerd met nieuwe kennis en inzichten. 
 

kennissysteem.jpg


3. We professionalisen docenten en praktijkbegeleiders zodat zij optimaal in het nieuwe onderwijs- en onderzoeksysteem kunnen functioneren en daarmee het netwerk van AgroLeeft kunnen versterken. 

4. We ontwikkelen en implementeren een gezamenlijk PR en communicatieprogramma waarmee we de agrifood opleidingen en sectoren stevig positioneren als een aantrekkelijke, moderne en innovatieve leer- en werkomgeving in deze regio. 

Wilt u meer informatie over de toekenning?
Neem dan contact met ons op via mailto:info@agroleeft.nl