Rabobank: bouwen aan een sterk agronetwerk in de regio

Een bloeiende regio, voldoende én goed geschoold personeel in de Food & Agri sector en een bijdrage leveren aan het onderwijs. Daar zet Rabobank zich in Noord-Limburg onder andere voor in. Als partner van AgroLeeft draagt Rabobank bij aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs én toekomstige food- en agro ondernemers en bedrijfsleiders.

Partner van AgroLeeft

Marcel Koppens, manager Banking for Food Noord-Limburg voor Rabobank Horst Venray en Venlo, licht een en ander toe. “Bij Rabobank vinden we het belangrijk dat onze omgeving blijft groeien en bloeien. Goed opgeleid personeel in de hele keten is hierbij belangrijk. Zeker in de Food & Agri sector merken we dat er een schaarste ontstaat aan goede bedrijfsleiders. We brengen daarom graag onze kennis en ervaring op het gebied van Food & Agri, bedrijfsvoering, ondernemerschap en financiële dienstverlening over op studenten. Zij zijn tenslotte de toekomst. Nu investeren, betekent dat we hier later ook weer de vruchten van kunnen plukken; in de vorm van goede bedrijfsleiders en succesvolle ondernemers. We geven gastlessen, beoordelen projectplannen van scholieren en zorgen er zo samen met het CITAVERDE voor dat kennis en ervaring uit de praktijk wordt gekoppeld aan de lesstof op school.

Zo’n samenwerkingsverband hebben we overigens niet alleen met het CITAVERDE. Ook met de HAS Venlo en Den Bosch hebben we een partnerschap. Afgelopen periode zijn we bijvoorbeeld samen bezig geweest om een minor vorm te geven. Stuk voor stuk mooie ontwikkelingen, die zowel de bank als het onderwijs verder helpen. Hoewel we primair kennis brengen en delen, werkt het principe andersom natuurlijk ook. Samenwerken met scholen en studenten houdt ons scherp, geeft ons inzicht in wat er leeft en helpt ons om daadwerkelijk van toegevoegde waarde te zijn.”

Rabobank