Nieuw lespakket 'Biodiversiteit en kringlooplandbouw in open teelten'

Nieuw lespakket 'Biodiversiteit en kringlooplandbouw in open teelten' 

Yuverta Leven Lang Ontwikkelen heeft een nieuw lespakket 'Biodiversiteit en kringlooplandbouw in open teelten' gemaakt in samenwerking met Wageningen University & Research.

Het lespakket bestaat uit 10 hoofdstukken waarin studenten kennismaken met het concept biodiversiteitsmonitoring en de ecologische-en economische aspecten van biodiversiteitsherstel. Het lespakket is ontwikkeld voor derde en vierde jaars mbo studenten (niveau 3 en 4). 

Als partner van AgroLeeft kunt u gebruikmaken van het pakket. U mag het ook delen in uw netwerk.
 

Klik hier voor het lespakket

Nieuw lespakket 'Biodiversiteit en kringlooplandbouw in open teelten'