Partners aan het woord

We hebben verschillende partners gevraagd om te vertellen waarom ze partner zijn van AgroLeeft. Dit heeft leuke en mooie reacties opgeleverd. Een overzicht lees je hieronder!

Boomkwekerij Coonen

De jeugd heeft de toekomst in onze sector. Laten we samen investeren in kennis en kwaliteit op het gebied van onderwijs!

Kwekerij Meuter

Wij zijn partner van AgroLeeft omdat het een onmisbare schakel vormt tussen bedrijfsleven, onderwijs en maatschappij.

LLTB Belangenbehartiging

We zijn partner van AgroLeeft omdat Agroleeft onderwijs en bedrijfsleven letterlijk en figuurlijk veel dichter bij elkaar brengt.

Nedelpac

Nedalpac is partner van AgroLeeft omdat wij graag in contact willen komen met enthousiaste leerlingen om zo een vruchtbare samenwerking te bewerkstelligen tussen de praktijk en het onderwijs.

Rabobank Horst-Venray

Als partner van AgroLeeft verbeteren we samen de kwaliteit van onderwijs én toekomstige food- en agro ondernemers- en bedrijfsleiders. Zo dragen we bij aan een bloeiende regio, met voldoende én goed geschoold personeel in de Food & Agri sector.

Aelmans Adviesgroep

Aelmans Adviesgroep voelt zich sterk verbonden met AgroLeeft vanuit de gedachte dat onze adviseurs, makelaars en specialisten actief zijn in hetzelfde domein en hetzelfde deel van Nederland. Onze missie zou ook de missie van AgroLeeft kunnen zijn: u helpen bij het realiseren van uw ambities van morgen!

Talentboom

In het kader van leven lang leren organiseert Talentboom voor de boomkwekerijsector dat er een kwalitatief goed aanbod is aan leermogelijkheden. AgroLeeft is hiervoor hét platform en draagt er tevens aan bij dat het imago van de sector wordt vergroot.

O-twee Horst aan de Maas

O-twee Horst aan de Maas verbindt ondernemers uit Horst aan de Maas om hun ondernemingen succesvoller te maken. Voor deze ondernemingen zijn betrokken en goed opgeleide medewerkers een belangrijke succesfactor. De missie van AgroLeeft om topstudenten en topondernemers samen te brengen sluit dan ook naadloos aan bij de missie van O-twee. Daarom steunen wij AgroLeeft!

Hans Schilders - Scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Als scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt ben ik partner van AgroLeeft en draag ik bij aan de innovatiekracht van bedrijven. Daarvoor zijn goed ontwikkelde ondernemers en werknemers nodig. Competente werkgevers en werknemers bouwen aan sterke bedrijven.
Samen zorgen zij voor een sterke sector, waarin het aantrekkelijk is om te werken. Ik ben hét aanspreekpunt voor scholing en ontwikkeling en ben hiervoor een verbindende schakel voor werkgevers en werknemers.

C LOGO agroleeft veelkleurig3 + Pay-off