Onderzoek naar de hele snavel brengt studenten praktijk in

Echte oplossingen zoeken voor echte problemen

Kevin Cremers, Jan Rasing en Thijs Swinkels Rik van de Kruis en Nicolaas Verstringe deden in het kader van ‘Leren in de praktijk’ onderzoek bij pluimveehouders in de regio. Die hadden een heel actueel praktijkvraagstuk voor de studenten. De mannen zitten in hun derde jaar van de opleiding pluimveehouderij niveau 4 bij CITAVERDE College Horst en onderzoeken wat bedrijven kunnen doen om kippen met een hele snavel te houden.

Met het behandelen van snavels bij kippen en kalkoenen wordt in de pluimveehouderij pikkerij voorkomen. Maar snavelbehandeling wordt in 2018 verboden. De studenten van CITAVERDE hebben daarom onderzocht of pluimveehouders op het gebied van huisvesting al klaar zijn voor het houden van kippen met een hele snavel. Onder begeleiding van Vitelia Voeders hebben zij onder andere metingen gedaan naar de klimaatomstandigheden binnen verschillende pluimveehouderijen.

Thijs vertelt over de uitdaging van het houden van kippen met een hele snavel: “Als er stress is bij het dier, heb je veel kans op pikkerij. Dus alle omstandigheden in de stal moeten goed zijn om stress te voorkomen. Daarom hebben wij die omstandigheden in kaart gebracht.” De studenten onderzochten een aantal bedrijven, elk met een andere situatie. Kevin: “We leggen de situaties naast elkaar en vergelijken. Waarom gaat het bij het ene bedrijf beter dan bij het andere? Wat is er nou nodig om een kip met hele snavel te houden?”

Theo Poels, docent veehouderij CITAVERDE College: “Ik wilde deze jongens graag in de praktijk aan het werk zetten en heb Frank Rooijakkers van Vitelia Voeders gevraagd mee te werken. Vitelia is al jarenlang onze samenwerkingspartner en erg gericht op jonge ondernemers. Dankzij het samenwerkingsverband AgroLeeft – waarbinnen het groene onderwijs en het bedrijfsleven samenwerken aan het innoveren van het agro-onderwijs – is het voor ons mogelijk om in deze samenwerking nog een stapje verder te gaan. We hebben met de studenten en Vitelia gebrainstormd om te kijken welke kant de studenten op wilden. Daaruit ontstond het idee om onderzoek te doen naar de juiste klimaatomstandigheden voor het houden van kippen met een hele snavel.”

Frank: “We vinden de opleidingen heel belangrijk. De sector wordt kleiner, dus er komt ook een taak voor het bedrijfsleven om opleidingen te blijven stimuleren. Dit project was voor ons heel interessant. Onze klanten hebben er ook direct voordeel bij om mee te werken. Daarnaast heeft CITAVERDE echt hoogwaardige meetapparatuur ter beschikking, dat was echt cruciaal.” Met hulp van Frank leerden de jongens hoe ze het onderzoek het beste uit konden voeren. “Frank heeft uitgelegd hoe we de metingen moesten doen en waar we op moeten letten. Daarna konden we zelfstandig aan de slag.” De jongens maten bijvoorbeeld luchtvochtigheid en temperatuur, maar ook luchtstromen, ammoniak en CO2.

Elk bedrijf krijgt straks een rapport van de studenten. Ook presenteren de jongens hun resultaten bij Vitelia. Ondernemers reageren heel enthousiast over het onderzoek door de studenten op hun bedrijf. Ook de studenten zelf zijn erg te spreken over het leren in de praktijk. Jan: “Dit is beter dan uit het boek leren. Je bent echt in de praktijk, in de stallen. Je spreek de ondernemers, doet onderzoek. Zo verdiep je je er meer en vooral ook beter in”. Zo zagen de studenten het belang van metingen in de praktijk. “Ook al ziet iets er goed uit, er zijn toch nog dingen die beter kunnen. En er zijn dingen die je niet met het blote oog ziet. Soms schrik je er zelf van als je iets gaat meten. Het is dan soms heel anders dan wat je verwachtte of zoals het ooit bedoeld was toen de stal gebouwd werd.”

Ook docent Theo is blij met het project: “Met een project zoals dit kunnen de studenten zich echt in ergens in vastbijten. En ze komen in direct contact met ondernemers. Ik zie het dan als mijn taak om er voor te zorgen dat we de meerwaarde van die externe deskundigen optimaal benutten. En ik zorg voor aansluiting bij de lesstof en het kennisniveau van de studenten.”

De studenten aan de slag met warmtebeeldcamera’s om temperatuur  in kaart te brengen.