Ondernemend agro-onderwijs

De agrosector heeft zich in de laatste decennia ontzettend snel ontwikkeld. Agroleeft zet zich er voor in dat het agrarisch onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk. Echter kan het onderwijs het bedrijfsleven nooit volledig bijbenen. CITAVERDE College speelt hier op in door studenten niet alleen vaktechnisch op te leiden, maar ze ook ondernemendheid en communicatievaardigheden bij te brengen. Agroleeft ging in gesprek met vakdocenten Peter Brouwers en Jolanda Welles.


Inspelen op de toekomst
“Het is onze taak als docenten om studenten te leren hoe ze kunnen inspelen op veranderende omstandigheden”, aldus Peter. Deze studenten zijn toekomstige ondernemers en moeten van alle markten thuis zijn. Ze moeten voldoende financiële kennis hebben om een gesprekspartner van een bank te kunnen zijn. Studenten leren hoe ze ondernemersplannen kunnen opstellen die ze, buiten hun klas, óók aan het bedrijf in kwestie en voor de Rabobank mogen presenteren. Ze krijgen niet alleen feedback voor de inhoud van het plan, maar ook over de presentatie en communicatie.”

Ontwikkelingsruimte moet je verdienen
De ondernemers in spe moeten weten hoe ze op een goede manier kunnen communiceren met overheidsinstanties, bijvoorbeeld om vergunningen aan te vragen bij de gemeente. Ze moeten zich realiseren dat ze de dialoog moeten aangaan met hun directe omgeving. Communicatie is belangrijker dan ooit.

Horizon verbreden
Zo is er op mbo niveau 3 en 4 veel aandacht voor de multifunctionele landbouw. Waar de focus in het verleden vaak op schaalvergroting lag is dat (door reguleringen) niet altijd een optie. Groeien kan ook op nieuwe, andere manieren. Studenten van CITAVERDE College krijgen de opdracht om een alternatieve dienst en verdienmodel te onderzoeken. We verbreden de horizon van studenten maar houden ze evengoed geboeid door het ondernemende aspect binnen de opleiding sectorspecifiek te maken. We bespreken per sector de belangrijkste ontwikkelingen en proberen obstakels om te zetten in kans.

Benieuwd naar het hele interview? Dat lees je in het AgroLeeft magazine.