Nieuwsbrief - april 2020

In deze nieuwsbrief praat programmaleider Marcel Creemers je bij over de toekomstplannen van AgroLeeft. Ook neemt hij je mee inde kansen van devoorgenomen fusie tussen CITAVERDE College,Wellantcollege en Helicon Opleidingenper 1 januari 2021.

Om het filmpje (2,5 minuut)te starten, klik hier.
Voorde complete nieuwsbrief, klik op deze link.