Masterclass mestverwaarding

Succesvolle masterclass mestverwaarding

AgroLeeft heeft als missie om ondernemers en studenten samen te brengen om een gezonde en mooie toekomst te creëren. Wij zijn altijd op zoek naar innovaties in het onderwijs. In dit kader worden er dit schooljaar vier masterclasses georganiseerd. De eerste Masterclass vond plaats op woensdag 4 oktober en was een succes!

Marcel Creemers opende de masterclass en heette de leerlingen en ondernemers die aanwezig waren welkom. Hij legde uit wat er binnen AgroLeeft de afgelopen jaren is verwezenlijkt, wat de plannen voor de toekomst zijn en welke rol de masterclasses daarin spelen.

De kaders: beleid mestwaarding

Na de introductie kreeg Erik Mulleneers, projectleider zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn van het ministerie van EZ, het woord. Hij lichtte de beleidskaders die van toepassing zijn op mestverwaarding toe. Het Nederlandse mestbeleid is te vergelijken met een groot bouwwerk en is gebaseerd op het Europese mestbeleid. Er hoort met diverse zaken rekening te worden gehouden. Denk aan de nitraatrichtlijn, de kaderrichtlijn water en de meststoffenverordening. Op dit moment is het ministerie bezig met het maken van een nieuw beleid dat binnenkort wordt gepresenteerd. Erik riep de aanwezigen op om op dit nieuwe beleid te reageren en zo invloed uit te oefenen.

Sprekers uit de praktijk

Mark Heijmans, programmamanager diervoeders Nevedi, vertelde hoe er vanuit de veevoerindustrie wordt omgegaan met de beleidskaders. Op een interactieve manier maakte Mark goed duidelijk dat de samenstelling van het veevoer en het veevoermanagement van invloed is op de hoeveelheid fosfaat die een dier produceert. Harry Kager, specialist water en bodem van LTO, haakte op het onderwerp in door de inzet van LTO duidelijk te maken. Hij legde uit waarom we eigenlijk aan mestverwaarding doen en waar kansen liggen aan zowel de vraagzijde als de aanbodzijde.

De laatste spreker was Peter Groot Koerkamp, manager van Merensteyn en Mestac. Vanuit een hele andere invalshoek nam hij de aanwezigen mee in het verhaal rondom het ontstaan van mestverwerking op Merensteyn in Ysselsteyn. Dit is een lang en intensief traject geweest, met als resultaat dat sinds vorig jaar de eerste mest wordt verwerkt.

Positieve reacties

Vanuit de zaal werden er tijdens de masterclass verschillende vragen gesteld en na afloop klonken er positieve geluiden. Zo ook van Niek Bertjens, hij volgt de opleiding veehouderij aan het CITAVERDE College: ‘Ik vond de masterclass erg interessant en heb kennis opgedaan waarvan ik verwacht dat ik deze ook echt kan gaan gebruiken. Ik ben nu al benieuwd waar de volgende masterclasses overgaan.’

Volgende masterclasses

Over de laatste vraag van Niek kunnen we direct duidelijkheid scheppen. De volgende masterclasses zijn gepland en de onderwerpen hebben we vastgelegd. Noteer de data alvast in je agenda, meer informatie volgt te zijner tijd.

  • 6 december 2017: Masterclass Smart Farming (plant)

  • 31 januari 2018: Masterclass Smart Farming (dier)

  • 21 maart 2018: Masterclass Energietransitie (plant en dier)

De presentaties die tijdens de masterclass zijn gegeven, zijn beschikbaar gesteld door te sprekers en via onderstaande links te downloaden.


Masterclass