Boerenhoudenvandieren

LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) Nederland roept veehouders en erfbetreders op om zichtbaar te maken dat boeren van dieren houden. Ze vragen om dit te benadrukken middels de online campagne  #boerenhoudenvandieren. 

Het doel van LTO Nederland is om meer maatschappelijk draagvlak te creëren voor boeren. De campagne roept veehouderijen op om een realistisch beeld neer te zetten, waarbij benadrukt wordt dat juist boeren veel belang hebben bij een gezonde veestapel met dieren die zich prettig voelen. Deze campagne is een tegenreactie op andere instanties die (bewust) een negatief beeld proberen te koppelen aan de vleessector.