Leren in en met de beroepspraktijk

Leerlingen van Citaverde gaan steeds vaker naar bedrijven om te ervaren hoe de theorie, geleerd op school, toegepast wordt in de praktijk. Leerlingen ervaren dit als zeer positief, maar door de leerlingen ingevulde enquêtes gaven ook aan dat deze bezoeken ook soms ervaren werden als een soort excursies. Op zich is dat ook niet vreemd. Een ondernemer is natuurlijk trots op zijn of haar bedrijf en wil dat ook laten zien.


Van excursie naar praktijkopdracht
Om een nog beter rendement uit deze bezoeken te halen en tevens ook de leerlingen actiever bezig te laten zijn, zijn en worden er praktijkopdrachten ontwikkeld. Hiervoor maakt de docent samen met het bedrijf concrete praktijkopdrachten die in het bedrijf uitgevoerd kunnen worden aan en met bijvoorbeeld machines, met het gewas of producten (kwaliteit) enz. Doordat er ook nog verschillende opdrachten voor ieder leerjaar gemaakt worden, komt een leerling ook meerdere keren op één Agroleeft bedrijf.

Dit is weer een voorbeeld waarbij door samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, de leerlingen in contact worden gebracht met het bedrijfsleven. Een vervolg is steeds vaker een stage op het betreffende bedrijf en de eerste leerlingen hebben na het afsluiten van de school al een arbeidscontract getekend.

Opdrachten ontwikkelen tijdens docentenstage
Het maken van de opdrachten kost veel (voorbereidings)tijd, maar deze kunnen dan ook gemaakt worden als vervolg op een docentenstage, oftewel een dag of een aantal dagen dat een docent mee loopt op een bedrijf en daarbij samen met het bedrijf de opdrachten bedenkt uitwerkt en concreet schrijft.

Doelstellingvan AgroLeeft
Deze praktijkopdrachten dragen bij aan een van onze doelstellingen, namelijk het versterken van het vakmanschap van afgestudeerden door “Leren in en met de beroepspraktijk”. Vanaf2017 besteden leerlingen vanaf leerjaar 1 elke leerjaar minimaal 50% van de beroepsgerichte opleidingstijd aan het uitvoeren van integrale praktijkopdrachten die de relatie met de praktijk betekenisvol maken.