Op woensdag 13 december 2017 vond het symposium over internationalisering plaats op het Citaverde College te Horst. De derdejaars klassen van de Greenport opleiding waren verantwoordelijk voor de organisatie van het symposium. Lees hieronder het verslag van de leerlingen.

 

Voor het symposium over internationalisering zijn een aantal gastsprekers uitgenodigd geworden. Onze teeltdocent Pieter-Jan Heijnen over zijn vroegere buitenlandse werkervaringen en wat het Citaverde College op internationaal gebied doet. Denk hierbij aan buitenlandse stages faciliteren en excursies in het buitenland organiseren, zoals de reis naar de VS.

Een tweetal leerlingen vertelde tijdens het symposium over hun ervaring tijdens hun buitenlandse stage. Pieter-Jan Heijnen vertelde over hoe de buitenlandstage in zijn werk gaat voor leerlingen die er volgend jaar aan deel willen nemen en hij vertelde over zijn eigen vroegere ervaringen in het buitenland. Ook Stijn van Horen en Noud Bergs vertelde over en buitenland stage.

 

We begonnen het symposium met Pieter-Jan, die vertelde vol trots over de internationalisering in ons land. Hij vertelde wat er in Nederland allemaal werd geïmporteerd en geëxporteerd van alle verschillende sectoren zoals de vollegronds groente teelten en de fruitteelt. Hier kwam uit naar voren dat wij de afgelopen jaren hier erg in waren gegroeid en dat het alleen nog maar zou toenemen. Hierna ging hij vertellen over de buitenlandstage die in het 2e leerjaar mogelijk wordt gemaakt door de school. De laatste 6 weken van de school is deze stage zodat als je zou willen deze ook nog verder door kunt zetten in de zomervakantie zodat je nog extra dingen leert en krijgt te zien. Later op dit onderwerp gingen we over op Pieter-Jan zijn eigen ervaringen, hij heeft zelf 2 jaar na school in het buitenland gewerkt in verschillende landen in onder andere, Spanje, Frankrijk en Engeland. Hieruit kwam naar voren dat hij het erg naar zijn zin had gehad en erg veel van heeft geleerd. Ook zei hij dat je zelf ook wel zelfstandig moest zijn en dingen durven te doen.

Op stage in het buitenland
Toen Pieter-Jan klaar was met zijn verhaal gingen we naar Noud toe die stage had gelopen in Oost- Duitsland bij een hele grote veehouderrij. In deze tijd hebben ze voornamelijk gras gehakseld en pakken geladen. Noud heeft hier 7 weken stage gelopen samen met een klasgenoot die wel in de veehouderij zit. Noud vertelde dat ze veel geleerd hadden en dat ze erg veel lol hebben gehad.

Na Noud zijn verhaal was Stijn aan de beurt over zijn buitenlandstage. Stijn had stage gelopen in Engeland bij een aardbeien en frambozen teler. Hij overnachtte bij de baas zelf van het bedrijf. In dit bedrijf werkte erg veel Bulgaren waardoor het moeilijk was om met ze te praten. Stijn heeft er 3 maanden stage gelopen zo heeft hij erg veel nieuwe dingen geleerd en opgedaan. Ook Stijn had het erg naar zijn zin gehad.

Presentatie van AB-Werkt 
AB-werkt  is een bedrijf wat medewerkers uit vooral buitenlandse landen naar Nederland haalt om hier werkzaamheden te laten doen omdat hier in Nederland te weinig personeel voor is.

Willy Hubers vertelde  over de opzet van AB-werkt. AB-werkt is voornamelijk actief in het zuiden van Nederland en heeft negen kantoren verdeeld over Limburg, Brabant en Zeeland. De buitenlandse medewerkers komen naar Nederland via uitzendbureau’s of via bedrijven zelf. AB-werkt regelt huisvesting te geven voor de tijd dat ze hier in Nederland zijn. Gemiddeld hebben ze 3000 medewerkers in dienst, in de toptijden zelfs 6000 medewerkers. Ongeveer 90% komt uit Polen, 10% uit andere landen. Hij gaf aan dat het moeilijker werd om Poolse medewerkers naar Nederland te krijgen waardoor er gekeken wordt naar andere landen zoals Roemenië, Bulgarije, Letland, Hongarije.

 

 

AB-werkt heeft bemiddelaars in deze landen zitten die op zoek gaan naar geschikte medewerkers.  Knelpunten zijn de communicatie, beschikbaarheid tijdens de feestdagen en samenwerking met andere nationaliteiten.

Verder zijn er nog feiten en fabels besproken, welke vooroordelen er zijn ten opzicht van Poolse medewerkers en hoe om te gaan met de cultuurverschillen.

Presentatie Bayer Vegetable Seeds
Ad Braat van Bayer Vegetable Seeds heeft een presentatie gegeven over het concern. Ad lichtte toe voor welk bedrijf hij werkte en wat het bedrijf in het algemeen en op internationaal gebied doet. Bayer Vegetable Seeds is met zijn hoofdlocatie gevestigd in Nunhem (het oude Nunhems Zaden). Het bedrijf richt zich op het veredelen van groente en fruit (meloen). Een nieuw ras word voor verschillende doelen veredeld. Voorbeelden zijn: een betere opbrengst, hogere uniformiteit, betere smaak of een beter uiterlijk of bepaalde resistenties tegen ziekten en plagen. Het veredelen van een ras duurt circa 10 tot over de 25 jaar. Dit is per gewas verschillend.

Bayer Vegetable Seeds heeft over verschillende werelddelen locaties. Per werelddeel worden op de locaties daar gewassen veredeld die in dat werelddeel goed kunnen groeien. Er worden binnen de locatie in Nunhem geen gewassen veredeld die voor de Aziatische of Zuid Amerikaanse markt geschikt zijn. Het is logistiek ook handiger om per werelddeel veredelingslocaties te hebben. Er mogen niet zomaar zaden van het ene land naar het ander land getransporteerd worden.

Verder vertelde Ad hoe een veredelingsproces globaal in zijn werk gaat. Eerst gaan de veredelaars samen met de marketing afdeling op zoek naar een ras dat aan kan sluiten op de huidige en toekomstige markt. Waar moet het nieuwe ras aan voldoen. Denk hierbij aan een hoge productie en uniformiteit voor de telers en een goede smaak en uiterlijk voor de retail. Als de veredelaars en de marketing afdeling de eigenschappen voor het nieuwe ras in kaart hebben gaan ze naar de beschikbare rassen kijken. Welke rassen kunnen gekruist worden om het nieuwe ras te realiseren.  Er worden heel veel kruisingen gemaakt. Er word gekeken welke kruisingen in de buurt komen van het nieuwe ras. De kruisingen die niet in de buurt komen worden weggegooid. De geschikte kruisingen worden vermeerderd en verder gekruist. Dit proces herhaald zich een aantal keer. Aan het einde blijven er nog maar een paar kruisingen over die geschikt lijken. Deze worden ingeteeld totdat ze homozygoot zijn (ouderplanten genetisch gelijk als F1 planten). Hierna worden er proeven gedaan met de overgebleven nummers. Wanneer een nummer aan de eisen van het nieuwe ras voldoet word deze onder een naam geproduceerd. Dit veredelingsproces duurt 10 tot over de 25 jaar. Een voorbeeld van een ontwikkeling uit de veredelingsbranche is de introductie van snackgroente, zoals paprika’s en komkommers.

 

Thijs, Bart en Hugo