Kansen voor biologische land- en tuinbouw

In Limburg werken inmiddels bijna 70 boeren volledig biologisch. Het aanbod varieert van biologische wijn, champignons, groente en fruit, kruiden, melk en vlees. Ook onderwijs zoekt steeds meer de aansluiting met de biologische sector.

In opdracht van de Provincie heeft de Mergellandcorporatie in samenwerking met Arvalis onderzoek gedaan naar de positie en kansen van de biologische land- en tuinbouw in Limburg. Daaruit komt onder meer naar voren dat professionalisering van de huidige biologische sector is gewenst. Denk aan het opzetten van een producentenvereniging, een belangenbehartiging, het aanstellen ketenmanager en het instellen van eenkenniscentrum.

In 2020 zal de vraag naar biologische producten naar verwachting verdubbeld zijn. Hierligt dus een grotekans voor Limburgse ondernemers! Bekijkde video voor meer informatie.

Robin Holle - Ingrid Coenders - Lianne Versteden - Kelly Teunissen - Anoeska Heinemans - Ton Hermans