Innovatie trekt meer studenten

"Het middelbaar pluimveeonderwijs is de laatste jaren fors vernieuwd. Afstemmingmet het bedrijfsleven, een nieuwe proefstal en nieuwe lesprogramma’s met e-learning op het Groenhorst College (Barneveld) en het Citaverde College (Horst) trekken meerpluimveestudenten"

In mei 2016 verscheen er in het Pluimveewebmagazine een artikel over het pluimvee onderwijs in Nederland. De strekking van het artikel is dat de samenwerking met het bedrijfsleven leidt tot beter pluimveeonderwijs een een groeiend aantal studenten.

Lees het hele artikel:Artikel pluimveemagazine

Artikel quote pluimveemagazine