"Het middelbaar pluimveeonderwijs is de laatste jaren fors vernieuwd. Afstemming met het bedrijfsleven, een nieuwe proefstal en nieuwe lesprogramma’s met e-learning op het Groenhorst College (Barneveld) en het Citaverde College (Horst) trekken meer pluimveestudenten"

In mei 2016 verscheen er in het Pluimveewebmagazine een artikel over het pluimvee onderwijs in Nederland. De strekking van het artikel is dat de samenwerking met het bedrijfsleven leidt tot beter pluimveeonderwijs een een groeiend aantal studenten. 

Lees het hele artikel: Artikel pluimveemagazine

Artikel quote pluimveemagazine

Artikel quote pluimveemagazine