Goed onderwijs CITAVERDE College resulteert in goed rapport

Top 3 notering in Keuzegids MBO en het predicaat topopleiding verdiend

In de Keuzegids MBO 2017 staat CITAVERDE College op de 3e plaats van alle AOC’s in Nederland. Naast dit goede rapport is CITAVERDE College onderscheiden met het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ voor haar Agro-opleidingen Veehouderij, Teelt en Agrarisch Loonwerk. Dit betekent dat deze tot de beste van Nederland behoren.

De Keuzegids MBO wordt jaarlijks uitgegeven door een onafhankelijke instantie, die alle ROC’s, AOC’s en vakscholen in het MBO beoordeelt en rangschikt. Er zijn drie factoren die de uiteindelijke score bepalen: slagingspercentages, onderwijsinspectie en studententevredenheid. Op het eerste onderdeel kreeg CITAVERDE een goede score omdat het aantal leerlingen dat binnen vier jaar slaagt hoger is dan bij veel andere scholen. Ook draagt de goede beoordeling van de onderwijsinspectie bij aan de hoge notering in de ranglijst van beste scholen. Het grootste deel van deze score in de Keuzegids MBO is het resultaat van de tevredenheid van studenten over hun opleiding en hun school.


De Topopleidingen van AgroLeeft

De opleidingen op het gebied van Agro behoren tot de beste van Nederland. Met name de prestaties van de Agro-studenten in de doorstroom naar het tweede jaar en in het behalen van hun diploma zijn uitzonderlijk goed. Bij de studenten scoort CITAVERDE vooral hoge cijfers op praktijkstages en schoolorganisatie. Ton Hermans, locatiedirecteur in Horst, ‘Natuurlijk zijn wij trots op de goede prestaties en dat onze studenten ons goede beoordelingen geven. Ons doel is om onze studenten veelvuldig in de praktijk te laten leren en hen daarmee uit te dagen alles uit zichzelf te halen. Voor onze Agro-opleidingen doen wij dit samen met onze partners van AgroLeeft’.

Marcel Creemers, directeur van CITAVERDE Bedrijfsopleidingen, ‘3 jaar geleden zijn wij begonnen met het ontwikkelen van AgroLeeft. Dat heeft geresulteerd in een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Zuidoost-Nederland. Studenten krijgen veel van hun lessen op bedrijven en zij werken op die manier met de modernste faciliteiten die het werkveld te bieden heeft. Zij krijgen zo de kans opdrachten voor en met het bedrijfsleven uit te voeren en om op topbedrijven stage te lopen. Ze krijgen kwaliteitsonderwijs waarvan zeker is dat het aansluit op de praktijk. Daardoor kunnen wij topmedewerkers op de arbeidsmarkt brengen’.


CITAVERDE College: groen onderwijs voor VMBO, MBO en volwassenen

CITAVERDE College is een onderwijsinstelling voor VMBO en MBO en bestaat uit zes verschillende locaties door heel Limburg. Deelnemers met interesse in de groene sector vinden bij het CITAVERDE College een passende opleiding. Het CITAVERDE College heeft oog voor de mogelijkheden en kansen van haar deelnemers. Door de juiste begeleiding en flexibiliteit brengt het CITAVERDE College deelnemers naar een zo goed mogelijk studieresultaat. Daarbij werkt het CITAVERDE College veel samen met regionale partners in onderwijs, maatschappelijke organisaties, overheden en de beroepspraktijk. Kijk voor meer informatie ook op www.citaverde.nl.

Predicaat topopleiding voor Agro