Gezamenlijke vakdag veehouderij Horst en Boxtel

Gezamenlijke vakdag veehouderij Horst en Boxtel

Sinds afgelopen studiejaar vindt er een gezamenlijke vakdag plaats tussen de scholen Yuverta Horst en Yuverta Boxtel. Tweedejaarsstudenten van zowel melkveehouderij als varkenshouderij komen één dag per week tezamen om vaklessen te volgen. 

Deze samenwerking ontstond een jaar of drie geleden. Na de fusie van Wellantcollege, Helicon en Citaverde naar Yuverta, zijn de scholen intensief gaan samenwerken. Zo ook wat betreft de opleiding Veehouderij. “Vorig studiejaar hebben we al een paar proefdagen gedraaid”, vertelt Wils Verberne, docent mbo Veehouderij Yuverta Horst. “Zo hebben we in samenwerking met CRV een uitstapje gemaakt naar een melkveebedrijf waar de studenten koeien hebben mogen keuren. Daarnaast bezochten we een akkerbouwbedrijf waar door middel van smart-farming precisielandbouw wordt toegepast. Een interessante maar vooral succesvolle voorbereiding op de gezamenlijke vakdag.”

Studenten van Boxtel en Horst op excursie bij Melkveebedrijf van den Hurk in Lieshout
Studenten van Yuverta Boxtel en Horst op excursie bij Melkveebedrijf van den Hurk in Lieshout


Sfeer
Niels van den Bosch, tweedejaars student melkveehouderij van Yuverta Horst, is enthousiast over deze samenwerking. “Nu we in Boxtel samenkomen heb je toch een andere sfeer. Je leert zo ook een keer andere studenten kennen die in Boxtel op school zitten. Het is interessant hoe zij bijvoorbeeld denken over de melkveehouderij.” Studente melkveehouderij Meike van Bommel vult aan: “Voordat ik de stap maakte van bol naar bbl kende ik de andere klassen nog niet. Nu we een gezamenlijke vakdag hebben, leer ik iedereen ook beter kennen van zowel Horst als Boxtel, gezellig!”

Link met de praktijk
De eerste twee periodes kregen de studenten vaklessen in Boxtel. In periode drie verplaatst de vakdag zich naar Horst. “We krijgen vak-gerelateerde lessen aangeboden zoals bijvoorbeeld huisvesting, melkwinning en gezondheid. Ik vind melkwinning sowieso interessant”, aldus Niels. “Een vak als gezondheid is altijd belangrijk, je wilt toch gezonde koeien op stal hebben staan,” vertelt de tweedejaars student verder. “Het is al gauw leuker dan Nederlands of Engels, haha!”, grapt hij. 

Daarnaast gaan de studenten ook regelmatig op excursie. Niels: “Helemaal leuk en leerzaam om te kijken hoe andere bedrijven het doen!” Docent Wils Verberne geeft aan: “Om kennis bij te brengen is de link met de praktijk enorm waardevol. Naast een excursie gaan we regelmatig aan de slag met praktijk-gerelateerde opdrachten of laten we studenten ervaringen met elkaar uitwisselen.”