Symposium: Droogte in Nederland

De zomer van 2018 werd gekenmerkt door hoge temperaturen en ernstig neerslagtekort. Weersomstandigheden die verre van ideaal zijn voor de landbouw/tuinbouw sector. De grote vraag is, is dit een voorbode voor de komende zomers? Én hoe kunnen agro-ondernemers zich beter voorbereiden op extreme weersomstandigheden?

Dit was de aanleiding voor een aantal CITAVERDE-studenten om het symposium ‘Droogte in Nederland te organiseren. Hierbij staat de vraag ‘Wat was er aan de hand in 2018 in de landbouw/tuinbouw sector?’ centraal. Tijdens het evenement wordt dit onderwerp vanuit verschillende hoeken belicht door verschillende deskundigen: een agronoom, een meteoroloog, een agrarisch ondernemer en een irrigatie specialist.

Wilt u aanwezig zijn?
Het symposium vind plaats op woensdag 12 december van 13.45 tot 16.45 uur in de aula van CITAVERDE College in Horst. Aanmelden kan via info@agroleeft.nl

Ondernemend onderwijs
De agrosector heeft zich in de laatste decennia ontzettend snel ontwikkeld. Eén van de doelstellingen van AgroLeeft is ervoor zorgen dat het agrarisch onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk. Het onderwijs kan het bedrijfsleven echter nooit volledig bijbenen. De studenten van nu moeten worden klaargestoomd voor werkzaamheden en situaties die nu nog niet bestaan. CITAVERDE College speelt hier op door studenten niet alleen vaktechnisch op te leiden, maar ze ook ondernemendheid en communicatievaardigheden bij te brengen. Het symposium is hier een mooi voorbeeld van.