Docentstage: Peter Manders

Een van de speerpunten van AgroLeeft is het intensiveren van kennisuitwisseling tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Dat doen we onder meer door het organiseren van ondernemersstages en docentenstages. Lees hier de ervaring van Peter Manders, docent plantenteelt bij CITAVERDE College.

Ambitie
‘Hallo ik ben Peter Manders en ik ben docent plantenteelt bij CITAVERDE College. Ik heb de ambitie om de theorie en de praktijk dichter bij elkaar te brengen. De theorie die ik in de les behandel, wil ik de deelnemers laten ervaren in het bedrijfsleven. Het is hierbij van groot belang dat mijn vakkennis up-to-date is. De docentstage is hier een uitstekend middel voor.’

Docentstage
‘De docentstage heeft me geholpen om een goed beeld te krijgen van hoe praktijkopdrachten in het veld uitgevoerd dienen te worden. Zo ben ik me er nu bijvoorbeeld nog meer van bewust dat in de hedendaagse tuinbouwsector het steeds belangrijker is om over de kennis en vaardigheden te beschikken om met hightech meetinstrumenten te werken.

Een open communicatie en kenniswisseling tussen het bedrijfsleven en het onderwijs zorgt ervoor dat er een win-win situatie ontstaat. AgroLeeft draagt er op deze manier aan bij dat het onderwijs beter aansluit op de praktijk waarin de deelnemers terecht komen.’

Door een stage krijgt de docent een goed beeld van hoe het er in de praktijk aan toe gaat.