Docentenstage: "Weer met de voeten in de laarzen"

Een van de speerpunten van AgroLeeft is het intensiveren van kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs. Dat doen we onder meerdoor ondernemerstages en docentenstages te organiseren. Lees hier de ervaring van Herman Peeters, docent varkenshouderij bij CITAVERDE College.

"Hallo, ik ben Herman Peeters, docent aan het CITAVERDE College. Bij het CITAVERDE College verzorg ik onder andere lessen voor de opleiding vakbekwaam medewerker varkenshouderij. De ontwikkelingen in de agrarische sector en zeker ook in de varkenshouderij volgen elkaar snel op. Om als docent vaktechnisch bij te blijven heb ik in het kader van het AgroLeeft project een docentenstage gelopen bij een vermeerderingsbedrijf (varkens) en bij een dierenartsenpraktijk. Deze stages hebben mij geholpen bij het uitvoeren van de lessen. Je hebt zelf weer met de voeten in de laarzen gestaan en kan eigen praktijkervaringen delen met de deelnemers. Dit geeft een band en je kan “praktisch” beter communiceren met de deelnemers".

Herman Peeters