Delegatie CITAVERDE College bezoekt Zuid-Korea

Afgelopen week heeft een delegatie van CITAVERDE College, Ammerlaan BV en Cogas een bezoek gebracht aan Korea. Doel van dit bezoek was om de mogelijkheden van bedrijfsleven en onderwijs onder de aandacht te brengen. Vooral de samenwerking in het Nederlandse agrofood systeem tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden stond hierbij centraal.

Zoals wellicht bekend ontvangt CITAVERDE Bedrijfsopleidingen regelmatig groepen studenten en ondernemers uit Korea voor specifieke trainingen in de land en tuinbouw. De afgelopen twee jaar hebben zo’n acht groepen gebruik gemaakt van onze diensten. Vaak bezoeken we tijdens deze programma’s ook partners vanuit Agroleeft en het overige bedrijfsleven.

Na een lange vliegreis kwamen we maandagmiddag aan in Seoel. We werden opgevangen door onze contactpersoon dhr. Woochang Choi, die reeds lange jaren contacten onderhoudt met Horst aan de Maas en CITAVERDE College.

Op dinsdag was er een seminar georganiseerd door de Nederlandse Ambassade in Seoel. Rond de 110 belangstellenden hadden zich aangemeld voor dit seminar. Na de openingsspeech van de ambassadeur dhr. Lody Embrechts, hield dhr. Kang een inleiding over de het succes van de Nederlandse Land en Tuinbouw en de relatie met Korea. Daarna was het de beurt aan Marcel Creemers dievooral inging op de mogelijkheden van trainingen en speciale projecten op internationaal gebied. Uiteraard kwam ook de samenwerking met het bedrijfsleven aanbod via voorbeelden van Agroleeft. Vervolgens was het de beurt aan het bedrijfsleven, Michel La Crois (Ammerlaan Bv.) en Charles Dings (Cogas) hielden een inleiding over moderne kassenbouw en kasklimaat. Na een vragenronde werd het seminar afgesloten met een fantastische lunch. Dank aan de Nederlandse Ambassade voor de voortreffelijke organisatie van dit seminar. In de middag was er nog geen meeting met de NACF, National Agricultural Cooperative Federation.

De volgende dag vertrokken we richting Buyeo, waar we een bezoek brachten aan bedrijf van onze gastheer dhr. Woochang Choi, met onder andere een palingkwekerij. Daarna volgde een bezoek aan een tomaten bedrijf, waar we enkele oud cursisten hebben ontmoet. Het bedrijf gaat zich de komende jaren verder door ontwikkelen, met ongeveer 10 ha glas. Het ochtendgedeelte werd afgesloten met een heerlijk lunch in het restaurant van mevr. Woochang Choi.

In de middag werd op de campus van KNCAF (Korea National College of Agriculture and Fisheries) in Jeonju een volgend seminar gehouden. Hier werd het voor zo’n 60 belangstellenden het seminar van de vorige dag herhaald. Ook hier ontmoeten we weer enkele oud cursisten en contactpersonen die met ons op de foto wilden. Na afloop werd de kas van KNCAF bezocht die gebouwd was door Ammerlaan Bv. Vervolgens gingen we nog op bezoek bij een tomatenbedrijf waar Cogas de installaties had verzorgd. Na een lange terugreis kwamen we rond 23.00 uur weer terug in ons Hotel.

De laatste dag kregen we nog een quick tour door Seoel door de heer Choi. We bezochten het agrarisch museum dat midden in Seoel lag. Daarna werden we afgezet op het vliegveld en zat onze trip er bijna op. De terugreisverliep op zich vlotjes en rond 20.45 uur waren we weer terug in Horst aan de Maas. Al met al een geslaagde trip waar we veel contacten hebben opgedaan, we zijn er van overtuigd dat dit ook een vervolg gaat krijgen. Dank aan onze reisgenoten, dhr. Choi en aan de Nederlandse ambassade voor hun constructieve samenwerking.