Decanendag 8Op donderdag 21 maart vond er een jaarlijkse decanendag plaats voor de aangesloten VMBO-scholen van de kringen Noord en Midden Limburg. Dit keer stond het bedrijfsleven in de groene sector centraal. De regio heeft een sterke positie in de agro- en foodsector. Samen moeten onderwijs en bedrijven ervoor zorg dragen dat er voldoende personeel met relevante kennis voor deze sectoren beschikbaar blijft. Naast werknemers met groene vingers zijn er op deze bedrijven de komende jaren een diversiteit aan beroepskrachten nodig. De VMBO’s staan aan de basis om passend personeel voor deze arbeidsmarkt op te leiden.

In de ochtend werd gestart bij BASF/Nunhems met een presentatie door Caressa Heijnen-Frijns met aansluitend een rondleiding die de diverse afdelingen van de vestiging in Nunhem goed in beeld bracht. Rond het middaguur was er een lunchpauze in Villa Flora met de mogelijkheid om onderling bij te praten en kennis uit te wisselen. Hierna gaf Saskia Goetgeluk, CEO van Brightlands Campus Greenport Venlo, een uiteenzetting over de opties en voorzieningen die zij bieden om bedrijven, start-ups, wetenschappers en studenten samen innovaties te laten ontwikkelen op het gebied van gezonde en veilige voeding en de perspectieven voor de land- en tuinbouw. Pieter-Jan Heijnen, decaan MBO, gaf vervolgens de mogelijkheden aan voor de doorstroom van VMBO-leerlingen in de groene opleidingen die het CITAVERDE College aanbied op haar locaties in Limburg.

Decanendag 4

In het middagprogramma was er verder een bezoek aan het Flora Trade Park Venlo waar Lex en Funs Ebus een boeiende rondgang verzorgden op de hier gevestigde bedrijven in de Cash & Carry voor branchegerichte wederverkopers van FloraZON. Als afsluiting van deze zinvolle dag werd ook nog op het Flora Trade Park de werkvloer van het lifestyle inkoopcentrum Trends & Trade bezocht.