HansMogelijkheden voor scholing en ontwikkeling in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
Werkgevers en werknemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zijn zich steeds meer bewust van nut en noodzaak om hun vakmanschap te blijven ontwikkelen. Zij stellen zich steeds vaker de vraag: ‘welk vakmanschap heb ik in het bedrijf nodig om een mooi product te kunnen telen?’ De scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt helpt ze hierbij. Er zijn trends en ontwikkelingen in de twee sectoren die van werknemers en werkgevers vragen om hun vakmanschap voortdurend te ontwikkelen.

Trends en ontwikkelingen
*Er ontstaat grote krapte op de arbeidsmarkt, zowel binnen Nederland als internationaal en op alle niveaus. Bedrijven in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt hebben moeite hun vacatures in te vullen. Dat kan een bedreiging zijn voor het succes van deze ondernemingen.

*In de sectoren is een tekort aan vakmensen voor de teelt. Kennis en kunde van de teelt en de ‘groene vingers’ zijn essentieel voor de continuïteit van bedrijven en de sector. Er is ook behoefte aan medewerkers in de vakgebieden sales en handel, ICT, logistiek, marketing, supply-chain en techniek. Opkomende beroepen in de vollegrondsgroenteteelt zijn die van operator en kwaliteitsmanager. Voor de akkerbouw zijn dit mensen die kennis hebben van precisielandbouw,  data en digitalisering. *In de relatie teler en afnemer is sprake van een toenemende wederzijdse afhankelijkheid. De afnemer wil een kwalitatief goed product dat met zekerheid en continuïteit geleverd wordt en  voldoet aan de eisen die de consument stelt. De teler wil een goede prijs en continuïteit in de afname. Om te kunnen telen en leveren is vakmanschap met kennis en kunde nodig.

*Ondernemers werken in een steeds veranderende omgeving. Dit vraagt een flexibele houding van ondernemers en werknemers om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan steeds sneller. De consument heeft steeds veranderende wensen en eisen. Om concurrerend te blijven moeten bedrijven uitgerust zijn om hierop in te kunnen spelen. Bedrijven opereren in een internationale omgeving die vraagt dat kennis en kunde voortdurend ontwikkeld worden.

*Schaalvergroting zet door. Bedrijven groeien en dit vraagt om een andere inrichting van de organisatie met aandacht voor personeelsbeleid. Er zijn ook tekenen dat bedrijven groot genoeg zijn en zelfs weer worden gesplitst. Er ontstaan meer multifunctionele bedrijven. 

*De vraag naar biologische producten groeit en daarmee een toename van het aantal bedrijven dat biologisch teelt.  

*De pensioenleeftijd stijgt, mensen moeten langer doorwerken.

*De maatschappelijke aandacht voor duurzaam telen, gezondheid, herkomst en milieu draagt bij aan de verschuiving van ‘anoniem’ produceren naar produceren in gesloten ketens. Er is een toenemende aandacht voor Milieukeur (‘On the Way to PlanetProof’). Bewustwording van hygiëne wordt steeds belangrijker.


Leven Lang Ontwikkelen
Elk mens leert continue omdat zijn omgeving voortdurend verandert. Wat zijn hierbij jouw  persoonlijke ambities? Wat wil je leren en hoe kun je dat doen? Voor de toekomst van de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is het voor werkgevers, ondernemers en werknemers noodzakelijk continue te leren om kennis, vaardigheden en gedrag te optimaliseren. Dit in relatie tot de doelstellingen van het bedrijf waarin wordt gewerkt. Voor dit continue leren of een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ zijn uitstekende mogelijkheden. De scholingsconsulent werkt samen met aanbieders die een kwalitatief goed opleidingsprogramma bieden. Is er nog geen specifiek aanbod voor jouw ontwikkelvraag? De scholingsconsulent kan hiervoor zorgen en merkt dat er steeds meer bedrijven zijn die zich in hun vakmanschap verder willen ontwikkelen.


Subsidie Colland Arbeidsmarkt
Scholing van werknemers is van belang voor zowel de ontwikkeling van de werknemer en werkgever als die van het bedrijf. Colland Arbeidsmarkt stimuleert daarom het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van het bedrijf.

Bedrijven die werken volgens de CAO Open Teelten én afdragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt, kunnen gebruik maken van subsidie volgens de cursusgroepenregeling landbouw en tuinbouw. Zie hiervoor de website www.collandarbeidsmarkt.nl. De vergoeding bedraagt tot 75% van de cursus-kosten met een maximum van € 1.800,-- per werknemer per jaar.

Scholingsvoucher
Voor werknemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zijn scholingsvouchers beschikbaar. Met het eenmalige individuele budget van € 1.500,-- kun je een cursus of opleiding volgen naast je huidige werk. Hierdoor doe je nieuwe kennis op en leer je nieuwe vaardigheden, zodat je geschikt bent voor andere werkzaamheden of een toekomstige functie. Op de website van Colland Arbeidsmarkt kun je alle informatie vinden over de scholingsvoucher. De voucher kun je direct en online aanvragen. Scholingsconsulent Hans Schilders maakt graag een afspraak met je en kan helpen bij het vinden van een geschikte cursus of opleiding. Neem contact op via hans@talentoogst.nl of 06-30601425.


Talentoogst
Talentoogst is hét loket voor werknemers, werkgevers en ondernemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op het gebied van scholing en ontwikkeling. De scholingsconsulent helpt je verder met de ontwikkeling van jouw vakmanschap.

Img_logo
Hans Schilders
Scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
06-30601425

hans@talentoogst.nl
www.talentoogst.nl