Biodiversiteit is een samentrekking van de woorden 'biologische' en 'diversiteit'. Diversiteit betekent verscheidenheid. Biodiversiteit verwijst naar het aantal, de verscheidenheid (de variatie) van alle levende organismen: dieren, planten, zwammen en micro-organismen in verschillende leefomgevingen.


Ger van Laak.PNGBiodiversiteit is belangrijk voor het menselijk bestaan. Daardoor hebben we landbouw, tuinbouw, natuur en een gezonde leefomgeving. Maar ook medicijnen tegen kanker die vaak voortkomen uit de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Het zorgt voor een stevig en stabiel ecosysteem met veel verbindingen, zodat onze leefomgeving niet als een kaartenhuis in elkaar stort.

Het project: De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij
Binnen dit project wordt samen met de Wageningen University & Research (WUR) mbo 3-4 lesmateriaal ontwikkeld, om de invloed van de bedrijfsvoering op de biodiversiteit op melkveebedrijven in beeld te brengen. Hierdoor krijgt het abstracte begrip biodiversiteit voor mbo-studenten én voor de melkveehouders meer tastbare inhoud. Dit is een waardevolle invulling voor lessen over de relatie tussen bedrijfsvoering en biodiversiteit, tussen ecologie en economie, hoe je groen kunt denken en toch niet rood komt te staan. Leerlingen passen de lesstof toe op een melkveebedrijf, zodat de ondernemer er zelf ook profijt van heeft.

Big data
Studenten verzamelen data op basis van kritische prestatie indicatoren (KPI's), om de impact op de biodiversiteit in beeld te brengen. Het lesmateriaal wordt gebaseerd op hulpmiddelen die momenteel al binnen sectoren ontwikkeld en toegepast worden.

Aansluiting bij andere projecten
Het onderzoek sluit aan bij de ontwikkelingen in de sector melkveehouderij én bij de doelen en hulpmiddelen in het kader van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het is een vervolg van het eerdere project van het Wereld Natuur Fonds (WWF), FrieslandCampina en de Rabobank. Het wordt nu al op steeds meer plaatsen in Nederland gebruikt, met een koppeling naar duurzaamheid en het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Save the date: Masterclass 'Toepassing Biodiversiteitsmonitor' op woensdag 24 maart
Onderdeel van het project zijn 4 regionale masterclasses om de resultaten te delen zodat studenten, docenten en bedrijven dit kunnen gaan testen. De ervaringen van deze testen worden gebruikt om de ‘Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij’ definitief te maken (september-oktober), zodat deze opgeleverd kan worden in november 2021.

De masterclass is vooral interessant voor medewerkers van projectpartners (CITAVERDE, Helicon, Rabobank, Natuurrijk Limburg, overig) en voor studenten en docenten van de vakgebieden ondernemen, melkvee, green science, avo, loonwerk, groene ruimte. Natuurlijk zijn ook melkveehouders en andere geïnteresseerden van harte welkom om aan te sluiten bij de Masterclass:
 

Biodiv bestand

Aanmelden
Wil je aanwezig zijn bij CITAVERDE College, stuur dan een e-mail naar Ger van Laak.
Als je de bijeenkomst online wilt volgen, klik dan op de link hieronder.
 

LINK naar het webinar