Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij 

Biodiversiteit is een samentrekking van de woorden 'biologische'en 'diversiteit'. Diversiteit betekent verscheidenheid. Biodiversiteit verwijst naar het aantal, de verscheidenheid (de variatie) van alle levende organismen: dieren, planten, zwammen en micro-organismen in verschillende leefomgevingen. Op 24 maart j.l. vond een eerste webinar plaats over biodiversiteit én over de monitor. Of zoals Ger van Laak zegt: "Met de monitor kijk je als het ware door de voorruit van de auto naar de toekomst, om zo te bepalen welke keuzes je kunt maken."

Biodiversiteit is belangrijk voor het menselijk bestaan.Daardoor hebben we landbouw, tuinbouw, natuur en een gezonde leefomgeving. Maar ook medicijnen tegen kanker dievaak voortkomen uit de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Het zorgt voor een stevig en stabiel ecosysteem met veel verbindingen, zodatonze leefomgeving niet als een kaartenhuis in elkaar stort.

Het project: De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij
Binnen dit project wordt samen met de Wageningen University & Research (WUR) mbo 3-4lesmateriaal ontwikkeld, om de invloed van de bedrijfsvoering op de biodiversiteit op melkveebedrijven in beeld te brengen.Hierdoor krijgt het abstracte begrip biodiversiteit voor mbo-studentenén voor de melkveehouders meer tastbare inhoud. Dit is een waardevolle invulling voor lessen over de relatie tussen bedrijfsvoering en biodiversiteit, tussen ecologie en economie, hoe je groen kunt denken en toch niet rood komt te staan. Leerlingen passen de lesstof toe op een melkveebedrijf, zodat de ondernemer er zelf ook profijt van heeft.

Big data
Studenten verzamelen data op basis van kritische prestatie indicatoren (KPI's), om de impact op de biodiversiteit in beeld te brengen. Het lesmateriaal wordt gebaseerd op hulpmiddelen die momenteel al binnen sectoren ontwikkeld en toegepast worden.

Aansluiting bij andere projecten
Het onderzoek sluit aan bij de ontwikkelingen in de sector melkveehouderij én bij de doelen en hulpmiddelen in het kader van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het is een vervolg van het eerdere project van het Wereld Natuur Fonds (WWF), FrieslandCampina en de Rabobank. Hetwordt nu al op steeds meer plaatsen in Nederland gebruikt, met een koppeling naar duurzaamheid en het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Masterclass 'Toepassing Biodiversiteitsmonitor' op woensdag 24 maart 2021
Onderdeel van het project zijn 4 regionale masterclasses om de resultaten te delen zodat studenten, docenten en bedrijven dit kunnen gaan testen. De ervaringen van deze testen worden gebruikt om de ‘Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij’ definitief te maken (september-oktober), zodat deze opgeleverd kan worden in november 2021.

De masterclass was bedoeldvoor medewerkers van projectpartners (CITAVERDE, Helicon, Rabobank, Natuurrijk Limburg, overig) en voor studenten en docenten van de vakgebieden ondernemen, melkvee, green science, avo, loonwerk, groene ruimte. Natuurlijk waren ook melkveehouders en andere geïnteresseerdenvan harte welkom om aan te sluiten bij de Masterclass.

Het programma was opgesplitst in 2 delen:

Programma deel 1: Biodiversiteit meten voor doeners
Felicitas Lang van CITAVERDE College legt uit welke methoden er al zijn ontwikkeld envoor belangstellenden beschikbaar zijn.

Voor de presentatie in PDF en diashow:


Bekijk hier de live presentatie:


Dit is een overzicht van alle naslagwerken:


Programma deel 2: De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Jelle Zijlstra van de WUR ging in op de inhoud van deBiodiversiteitsmonitor voor de Melkveehouderij.Janneke Beckers van CITAVERDE College nam het didactische aspect voor haar rekening a.d.h.v. een lessenserie.

Voor de presentatie in PDF en diashow:


Bekijk hier de live presentatie:


Vragen?
Heb je nog vragen? Stuur dan gerust een e-mail naar Ger van Laak.