Terugblik bijeenkomst: Circulaire voedselsystemen en Big data | 7 december 2022

Terugblik op bijeenkomst: 'Circulaire voedselsystemen en Big data' | 7 december 2022 

We kijken met veel voldoening terug op een goed bezocht en interessant AgroLeeft event in Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Daarbij werd de aftrap verzorgd door Wim Vugteveen, de nieuwe practor voor het practoraat Circulaire Voedselsystemen. Hij nam ons mee in het begrip circulariteit, in de betekenis van een practoraat en de positionering in Horst. Hij stelde dat we een nieuwe generatie onderzoekende medewerkers moeten opleiden. De doeners die vanuit nieuwsgierigheid en een positief kritische houding, nieuwe inzichten gaan ontwikkelen. “In deze regio hebben we zowel verschillende vormen van teelt als van veehouderij. Sectoren die elkaar nodig hebben om de cirkel sluitend te krijgen.” Om te benadrukken dat mbo onderzoek vooral praktijkgericht moet zijn, kreeg hij een stofjas omgehangen door Ivo Hartgerink, de locatiedirecteur in Horst. 

Ruud Hendriks is al bijna 3 jaar practor Kringlooplandbouw bij Aeres. Hij zette in de tweede sessie uiteen wat echte circulariteit betekent en hoe energie in de toekomst bepalend gaat zijn voor de afstanden die onze landbouwproducten afleggen. “Het gesleep met spullen over de wereld hebben we wel gehad. We moeten allereerst naar een Europese kringloop.” Hij schetste een situatie waar het oude en het nieuwe denken elkaar nu tegenkomen en dat dit een echte transitietijd oplevert. Dat betekent méér dan alleen veranderen. Ruud heeft gemerkt dat hij via sociale media als Twitter een enorm bereik heeft. "Ik mag mezelf wel een influencer noemen, want ook de Tweede kamer weet mij te vinden," aldus Ruud (in alle bescheidenheid). 

1. sprekers.jfif

Van links naar rechts; Jacob van den Borne, Ruud Hendriks, Wim Vugteveen en Serge de Beer

Aardappelteler Jacob van den Borne ging vervolgens in op één van de peilers van circulariteit; Big data. Hij is al zeven jaar bezig met precisielandbouw, het verzamelen van data en het omzetten daarvan naar verbeteringen in zijn teeltprocessen. Hij gaat hier ver in. Er rijdt geen machine rond op zijn percelen zonder meetapparatuur aan boord. Ingegeven door het boekje van zijn grootvader, waarin alles werd opgeschreven wat er in het bedrijf gebeurde, heeft hij toegewerkt naar een systeem waarin je met behulp van precisietechniek (gps, drones, metingen) toegaat naar precisielandbouw – ‘beter boeren’.  “Met de schaalvergroting zijn we de nauwkeurigheid in de landbouw verloren en daarmee ook een hoop kennis.” Met de oprichting van een eigen campus, waarin het bedrijf, onderzoek en opleiding samenkomen, wil hij deze kennis weer terugbrengen. Net als practor Ruud Hendriks is Jacob een echte netwerker via sociale media. Waarbij TikTok wonderbaarlijk genoeg zijn grootste kanaal is. 

Tenslotte gaf trainer Serge de Beer ons een inkijkje in de module Big data, speciaal voor het mbo. “Deze start eigenlijk met het proces dat Jacob van den Borne jaren geleden is gestart. Het is één van de 6 modules die door het landelijke CIV Groen met behulp van Colland en Glastuinbouw Nederland zijn ontwikkeld." Begin volgend jaar komt deze lesinhoud beschikbaar. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Sessies terugkijken?
Dat kan! Ga naar ons Youtube kanaal. Daar vindt u de complete playlist met alle afzonderlijke sessies van:
- practor Wim Vugteveen
- practor Ruud Hendriks
- aardappelteler Jacob van den Borne 

Voel u vrij om de beelden in te zetten voor kennisdeling.