Terugblik bijeenkomst: Energie(k) en duurzaam ondernemen in de Agrifood | 20 april 2022

Terugblik bijeenkomst: Energie(k) en duurzaam ondernemen in de Agrifood | 20 april 2022
 

Op 20 april organiseerde AgroLeeft een bijeenkomst om haar toekomstplannen te ontvouwen aan haar leden én aan potentiële leden. We keken samen terug op de afgelopen jaren, maar ook naar de noodzaak en mogelijkheden om samen op te blijven trekken en te blijven innoveren. De uitdagingen in de sector zijn immers groter dan ooit, maar dat biedt ook kansen. 

AgroLeeft 3.0
We staan op het punt om een nieuwe subsidieaanvraag te doen voor de opschaling van AgroLeeft. Daarmee willen we de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verder verbeteren en de instroom in de sector vergroten. Net als in de eerste subsidieperiode van 2015-2019 hopen we weer op de medewerking van onze partners, maar we zullen ook nieuwe partners benaderen. Het partnerschap in de periode 2022-2026 zal niet wezenlijk verschillen ten opzichte van de afgelopen jaren. De bijdrage zal ook dit keer weer bestaan uit klankborden, mee-ontwikkelen en mee-uitvoeren van de activiteiten in AgroLeeft. Het gaat dus om expertise en tijd, die wij vervolgens in uren zullen registreren. Maar het kan ook bestaan uit het beschikbaar stellen van fysieke ruimtes, faciliteiten of een financiële bijdrage.

Alle partners ontvangen hier binnenkort bericht over. 

Fieldlabs Noord-Limburg 
Omdat ‘blijven innoveren’ een must is voor de sector, werd er tijdens de bijeenkomst speciaal aandacht besteed aan de Fieldlabs Noord-Limburg. Binnen dit samenwerkingsverband werken 5 onderwijsinstellingen samen aan onderzoeksvragen uit het bedrijfsleven. Ondernemers kunnen deze vragen indienen bij Fieldlabs, waarna docenten en studenten ermee aan de slag gaan. Dit levert niet alleen voordeel op voor bedrijven, maar ook voor het onderwijs omdat dit zo nog beter kan aansluiten op de praktijk. Nog mooier is als deze ervaringen structureel worden ingebed in het onderwijsprogramma. 

De leden van AgroLeeft werden van harte uitgenodigd om onderzoeksvragen aan te dragen bij de Fieldlabs. 

Ruud Koornstra
Onze gastspreker was Ruud Koornstra, de eerste onbezoldigde 'energiecommissaris' van Nederland. Hij inspireerde de groep om ‘samen de prinses te redden’. Stel je missie centraal en maak een plan om die te realiseren. Kijkend naar de missie van de agrosector en van AgroLeeft, dan kun je die zogenaamde prinses wel vertalen in 'het aantrekken van voldoende goed gekwalificeerde medewerkers'. Als je vooruit wilt, is het advies van Koornstra om vooral te blijven dromen en niet terug te kijken naar wat er al is. 

Volgens Koornstra begint alles met een klein zaadje. Hoe klein ook; zorg dat je de goede mensen bijeen verzamelt en geef het aandacht. Dat zaadje kan zomaar een baanbrekend idee zijn voor de toekomst. Koornstra heeft aangeboden om mee te denken. Heb je een idee dan mag je hem bellen op nummer 06 51503960. 

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door CIV Groen, praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangmaterialen.